Xử lý nghiêm sai phạm sử dụng hóa đơn điện tử

Trường Giang

Bộ Tài chính vừa có Công điện số 01/CĐ-BTC yêu cầu Tổng cục Thuế; Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

Thời gian qua vần còn có một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vì tư lợi riêng cố tình lợi dụng việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) để xuất khống, mua bán hóa đơn trái phép, vi phạm pháp luật.

Công điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ, thực hiện Luật quản lý thuế hiện hành, Tổng cục Thuế đã triển khai hệ thống hóa đơn điện tử phục vụ các đối tượng nộp thuế trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/7/2022. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh thực hiện chuyển đổi đồng bộ sang sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy truyền thống.

Việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm chi phí phát hành, lưu giữ hóa đơn; thuận tiện trong khâu đối chiếu, rà soát, kiểm tra việc kê khai thuế, hoàn thuế… góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử. Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục thuế; Chỉ đạo cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh triển khai ngay và nghiêm túc thực hiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định…

Kiểm tra, rà soát tổng thể, đánh giá và đề xuất việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử;

Đồng thời khẩn trương hoàn thành thủ tục lấy ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin Hóa đơn điện tử;

Các đơn vị đưa ra giải pháp bảo mật, đảm bảo an toàn an ninh mạng đối với hệ thống Hóa đơn điện tử; Tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi sai phạm bất thường trên hệ thống Hóa đơn điện tử;

Bên cạnh đó phân công, bố trí cán bộ thực hiện công tác phân tích, đánh giá và cảnh báo, kịp thời phát hiện các hành vi giả mạo, gian lận về hóa đơn điện tử.

Bộ cũng yêu cầu cơ quan thuế tăng cường phối hợp với cơ quan Công an, các Bộ, ngành đơn vị liên quan thực hiện công tác phân tích, đánh giá phát hiện kịp thời các hành vi có dấu hiệu vi phạm, gian lận hóa đơn điện tử, cảnh báo, xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật như giả mạo, gian lận trong phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn điện.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp nói riêng, người nộp thuế nói chung về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế. Cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm, tội phạm về thuế; xây dựng kế hoạch tổng thể, có tính hệ thống để phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, không để xảy ra các vi phạm về phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.