Vẫn ít doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Thu Quỳnh

Trong hai năm gần đây, số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại nông nghiệp có tăng nhanh nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số các doanh nghiệp của cả nước.

Đây là thông tin được đưa ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 vừa diễn ra tại Hà Nội

Những năm qua, đã có một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước đầu tư với quy mô lớn, đặc biệt là các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nhiều doanh nghiệp đã trở thành nòng cốt trong chuỗi giá trị nông sản và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển thị trường, tạo động lực phát triển cho nhiều vùng, địa phương.

Các công nghệ giống mới cho năng suất cao, chất lượng tốt, giảm chi phí giá thành trong sản xuất. Công nghệ chế biến bảo quản ngày càng phát triển giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị hàng nông sản.

Đây được cho là cơ hội tạo thêm nhiều giá trị gia tăng mới, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân nông thôn.

Tuy nhiên, một số địa phương, sản xuất nông nghiệp còn theo phong trào, thiếu quy hoạch và chưa gắn với thị trường dẫn đến dư thừa sản phẩm không tiêu thụ được.

Mặc dù những năm gần cơ chế, chính sách và khung pháp lý ngày càng được hoàn thiện, thu hút, tạo động lực cho kinh tế tư nhân đầu tư mạnh mẽ vào nông nghiệp, nông thôn.

Thế nhưng, nông nghiệp nước ta “vẫn do kinh tế hộ làm chủ đạo”, quy mô sản xuất nhỏ, năng suất, chất lượng thấp phần lớn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường, phát triển còn thiếu bền vững, thâm dụng nhiều tài nguyên.

Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn gặp khó khăn thách thức rất lớn, nhất là về thị trường do áp lực cạnh tranh đến từ các nước có thế mạnh về nông nghiệp.

Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn do chi phí và rủi ro cao cũng là một trong những nguyên nhân có ít doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Trình độ áp dụng khoa học công nghệ của các chủ thể kinh tế, nhất là nông dân còn thấp. Hiệu quả, năng suất lao động nông nghiệp chưa cao. Năng lực liên kết, hợp tác và phát triển các chuỗi giá trị của doanh nghiệp nông nghiệp còn hạn chế, số lượng còn ít.

Khả năng liên kết với các đối tác, tìm kiếm và tiếp cận thông tin thị trường, các rào cản kỹ thuật, các quy định thương mại quốc tế còn hạn chế.

Mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân hay các tổ chức kinh tế mà nông dân tham gia như hợp tác xã/tổ hợp tác thiếu bền vững, chưa gắn kết được lợi ích và trách nhiệm của các bên với nhau.

Ngoài ra, công tác thể chế và kỷ cương hành chính chưa đáp ứng thực tiễn, cơ chế chính sách đôi lúc ban hành còn chậm, vướng mắc, rào cản chưa được tháo gỡ kịp thời, thể chế về chuỗi giá trị nông lâm thủy sản còn chưa được đồng bộ, phần nào còn cản trở phát triển chuỗi giá trị nông sản và kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *