Unilever Việt Nam hướng tới phát thải ròng bằng không

Nguyễn Hoàng

Unilever tiến hành một loạt các chương trình và sáng kiến cho chuỗi giá trị ròng bằng không vào năm 2039, đóng góp vào tầm nhìn không phát thải carbon ròng của chính phủ Việt Nam vào năm 2050.

Vào năm 2021, Unilever đã công bố Kế hoạch Hành động Chuyển đổi Khí hậu, một lộ trình đầy tham vọng và minh bạch nhằm giúp giảm 100% lượng khí thải hoạt động vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng không trong toàn bộ chuỗi giá trị của mình vào năm 2039.

Đầu tiên, Unilever Việt Nam đang thay thế tất cả việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong nồi hơi của các nhà máy bằng nguồn năng lượng tái tạo – sinh khối được tái chế từ pallet bị hư hỏng, gỗ vụn, v.v. Công ty cũng cam kết sử dụng điện tái tạo hoàn toàn tại tất cả các nhà máy và văn phòng tại Việt Nam.

Thứ hai, Unilever đặt mục tiêu giảm một nửa việc sử dụng nhựa nguyên sinh vào năm 2025 để giúp giảm lượng khí thải trong chuỗi giá trị.

Unilever Việt Nam đã giảm 55% nhựa nguyên sinh trong sản xuất bao bì, sớm hơn ba năm so với mục tiêu toàn cầu, thông qua việc giảm tuyệt đối và sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng.

Thứ ba, công ty hiện đang thay thế các hóa chất có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch bằng carbon tái tạo hoặc tái chế. Tại Home Care, Unilever ước tính điều này sẽ giảm tới 20% lượng khí thải nhà kính của sản phẩm.

Tại Việt Nam, Unilever đã triển khai chiến dịch “Tương lai sạch” cho dòng sản phẩm Home Care vào đầu năm nay, nhằm phát triển công thức sản phẩm với hiệu quả sử dụng nước và khả năng phân hủy sinh học, đồng thời sử dụng 100% nguyên liệu thô tái tạo hoặc quay vòng.

Hiện nay, một số sản phẩm từ Omo, Comfort, Sunlight, Cif, Lifebuoy đã đáp ứng các tiêu chí về công thức sản phẩm thúc đẩy hiệu quả sử dụng nước và khả năng phân hủy sinh học.

Tiếp theo, Unilever Việt Nam đang làm việc với các đối tác và nhà cung cấp của họ trong chuỗi giá trị để cắt giảm lượng khí thải GHG vì hơn 75% lượng khí thải carbon trong chuỗi cung ứng của Unilever Việt Nam đến từ nguyên liệu đầu vào và các hoạt động thuê ngoài.

Cho đến nay, công ty đã loại bỏ khí thải CO2 và chất thải thùng carton trong vận chuyển bao bì từ Dynaplast; chuyển đổi sang xe nâng điện 100%, góp phần giảm 1.999 tấn khí thải CO2 tại tất cả các trung tâm phân phối vào cuối năm 2021 so với năm 2020; thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải, biến chất thải thành nguồn năng lượng, phân bón phục vụ hoạt động sản xuất.

Unilever trên toàn cầu sẽ kêu gọi các quốc gia đưa ra các chính sách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và hệ thống lương thực tại COP27 trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *