Traffic tác động đến doanh số bán hàng trực tuyến như thế nào

Nguyễn Hoàng

Tối ưu hóa nguồn lưu lượng truy cập bắt đầu bằng việc đo lường và phân tích.

Cách người mua hàng trực tuyến tìm thấy sản phẩm hoặc cửa hàng tác động đến chuyển đổi. Do đó, việc tối ưu hóa doanh số bán hàng có thể bắt đầu tốt trước khi khách hàng tiềm năng tiếp cận trang chi tiết sản phẩm.

Theo nghiên cứu của Shopify và Boston Consulting Group năm 2023, việc tối ưu hóa chuyển đổi rất phức tạp . Để bắt đầu, người bán thương mại điện tử sử dụng các phương pháp phân bổ khác nhau và định nghĩa hành trình của người mua.

Ví dụ: tối ưu hóa chuyển đổi thường tập trung vào thanh toán nhưng khác nhau ở trang 1 hoặc trang 3. Một số phương pháp bao gồm thanh toán ưu tiên thiết bị di động, trong khi những phương pháp khác thì không.

Chắc chắn rằng quy trình thanh toán là quy trình quan trọng nhất trong chuyển đổi thương mại điện tử. Nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất thúc đẩy doanh số bán hàng.

Nguồn lưu lượng truy cập – tức là tìm kiếm có trả tiền so với tìm kiếm không phải trả tiền – tác động đến chuyển đổi và cung cấp thông tin chi tiết hàng đầu về kênh.

Không phải trả tiền và trả phí

Hầu hết các cửa hàng trực tuyến sử dụng cả lưu lượng truy cập phải trả tiền và không phải trả tiền để thu hút khách hàng tiềm năng. Nhưng cái nào hoạt động tốt nhất?

Các kênh có thể có giá mỗi chuyển đổi rất khác nhau. Các nhà tiếp thị thường không đồng ý về nguồn nào – tự nhiên hay trả phí – hoạt động tốt nhất.

Một phần của sự bất đồng bắt nguồn từ lợi ích kinh tế của nhà tiếp thị. Ví dụ: một bài báo xuất bản vào tháng 3 năm 2023 trên một trang web bán công cụ tìm kiếm phải trả tiền đã trích dẫn một bài đăng của khách năm 2009 – vâng, 14 tuổi – từ Moz nói rằng tìm kiếm có trả tiền chuyển đổi tốt hơn 35% so với tìm kiếm không phải trả tiền. Trích dẫn ghi ngày tháng này ngụ ý rằng việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm không quan trọng hoặc không hiệu quả.

Gần đây hơn, nghiên cứu của Tập đoàn tư vấn Boston, xem xét dữ liệu bán hàng từ hơn 220.000 cửa hàng thương mại điện tử, đã kết luận rằng các nguồn lưu lượng truy cập không phải trả tiền nói chung – hãy nghĩ đến tìm kiếm, mạng xã hội và truyền miệng – vượt trội hơn các nguồn lưu lượng truy cập phải trả tiền.

Doanh nghiệp của bạn có thể nên sử dụng cả hai nhưng không nên thiếu suy nghĩ. Hiểu cách các nguồn lưu lượng truy cập tương tác và làm việc cùng nhau để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Đo lưu lượng truy cập

Nhiều nếu không muốn nói là hầu hết các chuyển đổi thương mại điện tử đều xuất phát từ nhiều tương tác của người mua hàng, cho dù đó là người mua lần đầu hay người mua lặp lại.

Dù thế nào đi nữa, việc tối ưu hóa nguồn lưu lượng truy cập đều bắt đầu bằng việc đo lường và phân tích. Nó đòi hỏi phải nắm bắt thông tin để hiểu nguồn tác động đến doanh số bán hàng như thế nào.

Phân đoạn chuyển đổi theo nguồn lưu lượng truy cập. Theo dõi nguồn lưu lượng truy cập cho mỗi lần bán hàng. Sử dụng thuộc tính lần chạm đầu tiên hoặc lần cuối cùng, nhưng giữ tất cả dữ liệu điểm tiếp xúc trong suốt hành trình của người mua. Thử nghiệm với nhiều khoảng thời gian phân bổ, chẳng hạn như 28, 14 hoặc 7 ngày.

Phân đoạn lưu lượng truy cập của bạn có thể là:

Trực tiếp,
Giới thiệu,
Tìm kiếm hữu cơ,
Tìm kiếm có trả tiền,
Phương tiện truyền thông xã hội hữu cơ,
Phương tiện truyền thông xã hội trả phí,
Quảng cáo khác,
Tiếp thị liên kết,
Thư điện tử quảng cáo,
Thư trực tiếp.

Đo lường tỷ lệ chuyển đổi theo loại khách hàng. Dựa trên phân đoạn lưu lượng truy cập của bạn, theo dõi khách hàng mới và khách hàng lặp lại. Ví dụ: có bao nhiêu khách hàng quay lại truy vấn Google về thương hiệu hoặc sản phẩm của cửa hàng của bạn rồi nhấp vào quảng cáo của bạn trong kết quả tìm kiếm để đến cửa hàng?

Nhận một số hình thức phân bổ đa chạm. Người bán nên đo lường cách các nguồn lưu lượng truy cập phối hợp với nhau và cách khách hàng truy cập vào các kênh khác nhau trước khi mua hàng. Ví dụ: trước tiên, khách hàng có thể xem quảng cáo trên mạng xã hội , sau đó quay lại đăng ký nhận bản tin và cuối cùng chuyển đổi sau khi nhấp vào phiếu mua hàng qua email.

Theo dõi chuyển đổi vi mô. Đăng ký bản tin là một chuyển đổi vi mô tác động đến doanh số bán hàng trong tương lai. Khả năng khách hàng tiềm năng sẽ mua hàng nhiều hay ít nếu cô ấy là người đăng ký email?

Theo dõi nhóm khách hàng. Tập hợp các số liệu ở trên và xây dựng nhóm khách hàng để phân tích theo thời gian. Hãy chú ý đến giá trị đặt hàng trung bình, giá trị lâu dài và lợi tức đầu tư của từng nhóm thuần tập.

Sử dụng những gì bạn đo lường

Sử dụng thông tin nguồn lưu lượng truy cập để đưa ra quyết định tiếp thị và hoạt động. Dưới đây là những ví dụ.

Lập kế hoạch. Nếu tiếp thị qua email dẫn đến doanh số bán hàng lặp lại nhiều hơn, hãy tìm cách thu hút nhiều người đăng ký hơn. Hoặc nếu lưu lượng tìm kiếm không phải trả tiền có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn, hãy nhấn mạnh SEO .

Phân bổ ngân sách. Nếu mục tiêu là khách hàng mới, hãy đầu tư vào mạng xã hội trả phí nếu điều đó thúc đẩy nhiều người mua hơn.

Thay đổi ưu đãi. Nếu khách hàng mới từ mạng xã hội trả phí có giá trị đơn hàng trung bình thấp hơn, hãy bán theo gói hoặc bán thêm sản phẩm.
Trả lời nhóm thuần tập. Nếu một nhóm thuần tập, chẳng hạn như khách hàng quay lại từ lưu lượng truy cập trực tiếp, có giá trị lâu dài cao hơn, hãy thử sao chép nhật ký của những người mua sắm đó.
Cuối cùng, lặp lại. Tiếp tục đo lường và điều chỉnh mối quan hệ giữa nguồn lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng. Các quyết định dựa trên dữ liệu của bạn vào tháng trước có mang lại kết quả như mong đợi không? Những thay đổi có cần thiết không?

Nói tóm lại, nguồn lưu lượng truy cập định hình chuyển đổi. Việc theo dõi các nguồn đó và tác động của chúng là rất quan trọng để tối ưu hóa chuyển đổi thương mại điện tử.