Tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn
Ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Ảnh: Moit)

Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2019, Bộ Công Thương sẽ tổ chức chuỗi sự kiện: Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 từ ngày 18/9/2019 đến ngày 22/9/2019 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội

Theo thông tin từ trang điện tử Bộ Công Thương, Ban Giám khảo đã tiếp nhận 226/244 hồ sơ sản phẩm, bộ sản phẩm (gọi tắt là sản phẩm) CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 được các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia năm 2019, trong đó:

Số lượng sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực đăng ký bình chọn ở cấp quốc gia năm 2019 tăng 55 sản phẩm so với số lượng sản phẩm đăng ký bình chọn cấp quốc gia năm 2017, tăng 32,16%, (năm 2017 cả nước có 171 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực được các tỉnh, thành phố lựa chọn đăng ký bình chọn cấp quốc gia).

Từ hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia, Hội đồng bình chọn, Ban Giám khảo đi đánh giá thực tế sản xuất tại cơ sở công nghiệp nông thôn tại 12 tỉnh, thành phố đại diện cho ba khu vực Bắc, Trung, Nam.

Từ những tiêu chí, thang điểm quy định tại Thông tư, Ban Giám khảo đã rà soát và thống nhất các mức điểm tương ứng để áp dụng cho công tác chấm điểm bình chọn sản phẩm cấp quốc gia, đảm bảo công bằng đối với mỗi nhóm sản phẩm có đặc trưng, thế mạnh riêng, đồng thời vẫn đảm bảo theo quy định chung.

Đó là chất lượng, kiểu dáng; sản phẩm có khả năng phát triển mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, năng lực cạnh tranh tốt, tạo được nhiều việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, …

Ban Giám khảo đã triển khai chấm độc lập sản phẩm hai lần, đảm bảo nguyên tắc độc lập, công bằng, khách quan.

Bên lề Lễ tôn vinh và Triển lãm, Bộ Công Thương sẽ tổ chức tọa đàm đàm về công tác phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Hội thảo về xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn trong cách mạng công nghiệp 4.0

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *