Quảng cáo trên danh bạ doanh nghiệp

Thương gia Việt là danh mục kinh doanh được sử dụng nhiều nhất và được ưa thích nhất trên Web. Không giống như các danh bạ doanh nghiệp trực tuyến khác, Thương Gia Việt thẩm định, đánh giá từng danh sách danh bạ doanh nghiệp đăng ký để đảm bảo đáp ứng các nguyên tắc của chúng tôi. Những hướng dẫn này phản ánh sự cống hiến của chúng tôi để cung cấp danh bạ doanh nghiệp chất lượng cao nhất cho các độc giả là doanh nghiệp.

Quảng cáo trên danh bạ doanh nghiệp là một cách đơn giản, chi phí thấp để đặt doanh nghiệp của bạn ngay trước các độc giả chất lượng cao đang tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Lợi ích chính của danh bạ doanh nghiệp Thương gia Việt:

Phạm vi hoạt động – Tiếp cận khách hàng tập trung trong số hàng triệu khách truy cập mỗi tháng*.

Mục tiêu – Đặt công ty bạn trước mắt người mua là doanh nghiệp sẵn sàng mua hàng.

Tiết kiệm – Tận dụng lợi thế phí hàng năm thấp, chỉ với 6.000.000 đồng, doanh nghiệp bạn sẽ được đưa vào danh bạ trong cả một năm. Đơn giản chỉ cần lựa chọn ngành mà doanh nghiệp bạn muốn xuất hiện từ hơn 65.000 danh mục kinh doanh và bắt đầu tăng khả năng hiển thị trực tuyến của bạn ngay lập tức.