Bộ tài liệu quảng cáo Thương gia Việt

Tìm hiểu mọi thứ mà bộ tài liệu quảng cáo của Thương gia Việt cung cấp!

Thương gia Việt là điểm đến B2B hàng đầu giúp các nhà tiếp thị tiếp cận độc giả là doanh nghiệp tiềm năng. Chúng tôi làm điều này thông qua một bộ các giải pháp quảng cáo tích hợp bao gồm quảng cáo pay per click, banner, danh bạ doanh nghiệp, nội dung và phương tiện truyền thông xã hội. Tìm hiểu làm thế nào Thương gia Việt có thể giúp bạn.

Bộ tài liệu quảng cáo của Thương gia Việt bao gồm tổng quan chi tiết về:

-Quảng cáo Pay-Per-Click

-Quảng cáo Banner

-Quảng cáo danh bạ doanh nghiệp

-Quá trình giám sát và đo lường tỷ lệ chuyển đổi khách hàng*

-Hồ sơ đối tượng là doanh nghiệp

-Giấy chứng nhận của Thương gia Việt

-Tối ưu hóa chiến dịch pay per click