Trung tâm quảng cáo
Dễ dàng nhắm tới người mua hàng trực tuyến tiềm năng

Thương gia Việt đem đến các kết quả mà các nhà làm marketing trực tuyến B2B mong muốn:

Quảng cáo pay – per – click

Tiếp cận hàng triệu người mua là doanh nghiệp với chiến dịch pay – per - click trên Thương gia Việt. Không có mức tối thiểu, không hợp đồng, không bắt buộc Tìm hiểu thêm về quảng cáo PPC trên Thương gia Việt Tạo quảng cáo PPC của bạn

Quảng cáo trên danh bạ doanh nghiệp

  • Đặt doanh nghiệp của bạn vào trong danh bạ doanh nghiệp trực tuyến số 1 Việt Nam
  • Lựa chọn từ 65.000 sản phẩm và dịch vụ kinh doanh
  • Phí hàng năm thấp
Đặt doanh nghiệp bạn vào danh bạ Tìm hiểu thêm về quảng cáo trên danh mục kinh doanh của Thương gia Việt

Quảng cáo banner

  • Tăng cường sự hiện diện thương hiệu của bạn trên trang Thương gia Việt
  • Vị trí đặt banner luôn có sẵn trên 16 danh mục kinh doanh chính
  • Có 3 kích thước banner để lựa chọn hiển thị thương hiệu của bạn
Hiển thị thương hiệu của bạn Tìm hiểu thêm về quảng cáo banner trên Thương gia Việt