Tính thuế thu nhập, khấu trừ lương của nhân viên, viết séc  – một hệ thống các công việc tính lương khá tẻ nhạt và tốn thời gian. Đó là lý do tại sao, theo truyền thống, các chủ doanh nghiệp thường thuê dịch vụ tính lương để xử lý việc vặt cho họ.

Tuy nhiên, ngày nay, ngày càng nhiều chủ doanh nghiệp đang chọn các chương trình phần mềm tính lương dễ sử dụng để giải quyết công việc. Giải pháp tính lương thường gồm một số sự kết hợp các tính năng sau:

  1. Dễ sử dụng cho người không có kinh nghiệm ghi sổ sách kế toán
  1. Tính toán thu nhập và khấu trừ lương của nhân viên
  1. Khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật
  1. In séc trả lương
  1. Chuẩn bị và in các mẫu thuế liên quan
  1. Làm báo cáo và lưu giữ hồ sơ yêu cầu
  1. Cho phép gửi tiền lương trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nhân viên (tùy chọn)

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn tìm hiểu phần mềm tính lương

Hãy xem xét một bộ phần mềm kế toán giải pháp tính lương

Nhiều chương trình kế toán phổ biến có cả phần mềm tính lương cơ bản; nhưng có chương trình phần mềm sẽ yêu cầu bạn mua một mô đun bổ trợ.

Lời khuyên của tôi là: Ba trong số các bộ phần mềm kế toán phổ biến nhất là – QuickBooks, MisaBravo – có bao gồm các giải pháp tính lương.

So sánh các chương trình phần mềm tính lương độc lập

Một chương trình phần mềm tính lương riêng có thể phù hợp với nhu cầu của bạn hơn so với một bộ phần mềm kế toán. Nói chung, các chương trình độc lập rẻ hơn so với bộ phần mềm kế toán đầy đủ và có thể cung cấp thêm các tính năng bạn muốn. Trong nhiều trường hợp, các tệp từ các chương trình phần mềm tính lương này thường có thể đưa vào các chương trình kế toán phổ biến.

Lời khuyên của tôi là: Phần mềm tính lương độc lập phổ biến như phần mềm quản lý nhân sự HRM ProEcount.

Đồng bộ hóa với kế toán viên của bạn

Có thể là khôn ngoan khi chọn cùng một phần mềm kế toán của bạn đang sử dụng. Điều này cho phép kế toán của bạn nhập các tập tin phần mềm tính lương vào làm một, giúp tiết kiệm thời gian kiểm toán sổ sách và chuẩn bị thuế của bạn. Và, giúp bạn tiết kiệm tiền.

Lời khuyên của tôi là: Nếu bạn cần một kế toán viên, hãy tìm một người trong danh bạ của bạn hoặc bắt đầu tìm qua Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Nhận trợ giúp

Đôi khi, ngay cả chương trình phần mềm tính lương dành cho doanh nghiệp nhỏ đơn giản nhất cũng có thể khiến bạn gãi đầu. Nếu bạn gặp sự cố hoặc cần hỏi, hãy xem trang web của nhà sản xuất để xem phần các câu hỏi thường gặp và hỗ trợ khách hàng

Lời khuyên của tôi là: Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc về phần mềm tính lương, hãy tìm kiếm trợ giúp từ các đồng nghiệp của bạn. QuickBooks có một diễn đàn thảo luận, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về việc tính lương của mình.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • Dự kiến trả một khoản phí hàng năm để cập nhật các bảng thuế trong phần mềm tính lương của bạn.
  • Một số giải pháp tính lương có thể yêu cầu bạn mua séc từ nhà sản xuất phần mềm.
  • Tìm phần mềm tính lương của doanh nghiệp có quy mô giống như doanh nghiệp bạn và sẽ vẫn hoạt động tốt nếu bạn phải trả lương nhiều hơn.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn