Khi bạn bắt tay vào mở doanh nghiệp, bạn có thể thấy rằng bạn không có đủ tiền để đạt được các mục tiêu mà bạn muốn. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể muốn xem xét một một khoản vay vốn dành cho doanh nghiệp nhỏ để thúc đẩy giấc mơ khởi nghiệp hoặc mở rộng doanh nghiệp của bạn. Tuy nhiên, có một số loại vay vốn và một số yếu tố bạn cần phải biết trước khi vay.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn tìm hiểu các thuật ngữ chính về việc vay vốn của doanh nghiệp nhỏ

Kế hoạch kinh doanh

Mô tả ngắn gọn một kế hoạch kinh doanh là bản phân tích chi tiết về cấu trúc công ty, kế hoạch tương lai và cách bạn định sử dụng khoản vay vốn để đạt được mục tiêu như thế nào. Lưu ý rằng bạn sẽ không thể có được khoản vay mà không có kế hoạch kinh doanh để trình bày với người cho vay tiềm năng.

Lời khuyên của tôi là: Trên trang blog của Jam Viet hướng dẫn cách lập một bản kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Bạn cũng có thể tham khảo của nước ngoài như My Own Business hay Small Business Buzz từ GreatFX Printing đưa ra thông tin một bản kế hoạch kinh doanh bao gồm những gì một cách chi tiết, bên cạnh đó là bản kế hoạch kinh doanh đó sẽ giúp bạn tìm kiếm các khoản vay vốn như thế nào.

Tài sản thế chấp

Tài sản thế chấp là tài sản bạn cầm cố cho một ngân hàng như là việc hoàn trả đầy đủ khoản vay nếu bạn không trả nợ được; người cho vay toàn quyền thu giữ tài sản thế chấp để bù đắp cho khoản nợ đó. Thông thường, đó là tài sản có giá trị đáng kể, chẳng hạn như doanh nghiệp, máy móc hoặc xe riêng của bạn.

Lời khuyên của tôi là: Truy cập trang của Ngân hàng VIB để biết thêm thông tin về khoản vay thế chấp dành cho doanh nghiệp nhỏ, bao gồm sự khác biệt giữa giá trị tài sản thế chấp đối với công ty của bạn và giá trị tài sản thế chấp đối với người cho vay.

Bảo lãnh vay vốn

Bảo lãnh vay vốn là cá nhân hoặc doanh nghiệp đảm bảo trả lại khoản vay kinh doanh của bạn cho người cho vay khi bạn không thể trả nợ. Về cơ bản, bảo lãnh vay vốn là phương tiện cung cấp tài sản thế chấp cho ngân hàng khi bạn không có bất động sản để sử dụng.

Lời khuyên của tôi là: Bạn có thể tìm hiểu thêm về bảo lãnh vay vốn qua website của Ngân hàng VP Bank.

Vay vốn thông qua Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vay vốn thông qua Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa không thực sự là một khoản vay, nói cách khác khoản vay đó không phải là số tiền đến từ quỹ này.

Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa cung cấp chương trình cho vay thông qua các nhà cho vay, trong đó Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa phục vụ như người bảo lãnh khoản vay. Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa yêu cầu doanh nghiệp của bạn đáp ứng các tiêu chí nhất định trước khi cung cấp khoản vay để giúp bạn khởi nghiệp.

Lời khuyên của tôi là: Tìm hiểu thêm về chương trình cho vay vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vay vốn không bảo đảm

Vay vốn không bảo đảm có nghĩa là không yêu cầu thế chấp để nhận vốn vay. Các doanh nghiệp có điểm tín dụng cao và lịch sử tài chính tốt có thể sẽ được chấp thuận cho một khoản vay không có bảo đảm. Hầu hết các khoản cho vay kinh doanh không có bảo đảm đều ở dạng tiền mặt hoặc hạn mức tín dụng.

Lời khuyên của tôi là: VPBank cung cấp tổng quan về các dịch vụ, sản phẩm và đề xuất vay vốn không có bảo đảm để giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của chúng. ABBank cung cấp thêm thông tin về các yêu cầu cho việc phê duyệt khoản vay kinh doanh không có bảo đảm.

Hạn mức tín dụng

Một hạn mức tín dụng (LOC) về cơ bản là khoản vay, trong đó doanh nghiệp được vay trên cơ sở nhu cầu để giữ nợ ở mức tối thiểu. Người cho vay đồng ý cung cấp cho bạn khoản tiền nhất định, và bạn sử dụng khoản tiền này khi nguồn thu từ doanh nghiệp của bạn không có đủ để trả các khoản chi tiêu, chẳng hạn như việc sửa chữa (không lường trước) hoặc mua sắm vật tư và thiết bị mới.

Lời khuyên của tôi là: Truy cập timo.vn để biết thêm thông tin về hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn