Thật khó để cạnh tranh thành công khi tìm kiếm vốn đầu tư mà không hiểu về các thuật ngữ về vốn mạo hiểm. Ngoài một định nghĩa đơn giản về đầu tư mạo hiểm như là đầu tư tiền vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc nghiên cứu kinh doanh.

Công ty của bạn sẽ cần một kiến ​​thức chuyên môn về các từ thuật ngữ khác liên quan đến huy động vốn. Bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn cung cấp các định nghĩa và giải thích, nhưng thông thường có một số nguồn tốt hơn cho nhu cầu của bạn.

Bạn có thể tìm thấy các định nghĩa về thuật ngữ đầu tư mạo hiểm trong giáo trình về kinh tế học ở trường đại học. Tuy nhiên, có các nguồn tốt hơn như các ấn phẩm kinh doanh và đầu tư, các tổ chức và các cơ quan chuyên xác định nguồn vốn mạo hiểm và các công ty cung cấp vốn đầu tư mạo hiểm.

Để xây dựng vốn từ vựng về các thuật ngữ vốn đầu tư mạo hiểm, hãy làm những việc sau:

  1. Sử dụng đa dạng nguồn thông tin về thuật ngữ vốn mạo hiểm.
  1. Tham khảo các bảng chú giải thuật ngữ kinh doanh chuyên về các thuật ngữ vốn đầu tư mạo hiểm.
  1. Kiểm tra các định nghĩa và giải thích về nguồn vốn đầu tư mạo hiểm.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn tìm hiểu các thuật ngữ về đầu tư mạo hiểm

Bắt đầu từ các bảng chú giải vốn đầu tư mạo hiểm chung

Để hiểu rõ hơn về các thuật ngữ chính về vốn đầu tư mạo hiểm và thông tin về các công ty đầu tư mạo hiểm, trước tiên hãy nghiên cứu các định nghĩa từ các nguồn thông tin chung. Điều này sẽ tạo cho đội ngũ của bạn một nền tảng hiểu biết và tiêu chí so sánh. Đội ngũ của bạn có thể tìm thấy một loạt các nguồn chung về các thuật ngữ vốn đầu tư mạo hiểm trực tuyến.

Lời khuyên của tôi là: Các bảng chú giải thuật ngữ trực tuyến như ở các trang của FundingPost hay The 500 Group cung cấp những định nghĩa về các thuật ngữ vốn đầu tư mạo hiểm tốt nhất cho người mới tìm hiểu.

Nghiên cứu các định nghĩa về vốn đầu tư mạo hiểm qua tin tức về kinh tế và doanh nghiệp

Bạn nên tiếp tục phát triển vốn từ về vốn đầu tư mạo hiểm bằng cách tìm hiểu nguồn thông tin về tài chính và doanh nghiệp. Các định nghĩa mà đội ngũ của bạn tìm thấy sẽ chi tiết hơn so với các nguồn thông thường và có thể bao gồm các đề xuất để tìm vốn đầu tư mạo hiểm. Ở giai đoạn này, bắt đầu so sánh các giải thích về thuật ngữ thông dụng, đặc biệt là các khái niệm khó hơn.

Lời khuyên của tôi là: Sử dụng thuật ngữ có tính tương tác tại Saga để tìm định nghĩa cho các thuật ngữ về vốn khởi nghiệp khác nhau. Công ty của bạn có thể sử dụng các định nghĩa chi tiết để có được kiến ​​thức về các thuật ngữ.

Bổ sung các nguồn thông tin về vốn đầu tư mạo hiểm vào kho thuật ngữ của bạn

Là sự sàng lọc cuối cùng về việc hiểu thuật ngữ của bạn về vốn đầu tư mạo hiểm, hãy kiểm tra các nguồn liên quan cụ thể đến việc tìm kiếm vốn đầu tư mạo hiểm. Mặc dù các định nghĩa có thể khá chuyên sâu, bạn có thể kết hợp kiến ​​thức của bạn từ các nguồn khác để hiểu rõ hơn.

Lời khuyên của tôi là: Bảng chú giải thuật ngữ ở Angels Corner tập trung vào các nhà đầu tư mạo hiểm, những người được gọi là “thiên thần” trong thế giới vốn đầu tư mạo hiểm. Sử dụng Investor Glossary để biết các định nghĩa về các thuật ngữ quan trọng về vốn đầu tư cũng như các từ liên quan đến đầu tư khác.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • “Vốn đầu tư mạo hiểm là một quy trình kinh doanh. Tham khảo kế hoạch tài chính để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn hiểu được tất cả thuật ngữ quan trọng.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn