Ngành y tế phụ thuộc vào các công cụ quản lý chính xác và toàn diện để tổ chức các hoạt động hàng ngày và xử lý hồ sơ bệnh nhân với độ chính xác cao. Khi cuộc sống của con người bị đe dọa, tiêu chuẩn quản lý y tế phải vượt qua thách thức này.

Trong quản lý y tế, các luật liên quan đến lưu trữ hồ sơ và điều trị bệnh nhân ảnh hưởng đến các chính sách hoạt động của cơ sở y tế. Không có chỗ cho sự sai sót, đào tạo nhân viên để sử dụng chính xác các chương trình phần mềm quản lý y tế của cơ sở là rất quan trọng.

Trước khi quyết định một kế hoạch quản lý bệnh viện hoặc chọn phần mềm quản lý chăm sóc sức khỏe, hãy ghi nhớ những lưu ý chính sau:

  1. Các cơ hội đào tạo có sẵn về quản lý y tế.
  1. Các lựa chọn phần mềm dành cho các giải pháp quản lý bệnh viện.
  1. Các lựa chọn dành cho quản lý phòng khám tư nhân và các giải pháp quản lý y tế.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn tìm hiểu về quản lý y tế

Thuê một đội ngũ quản lý y tế để việc quản lý đạt chất lượng cao 

Lợi thế của việc thuê hoặc đào tạo đội ngũ nội bộ của riêng bạn cho phép bạn kiểm soát các nhiệm vụ và mô tả công việc của từng thành viên hành chính. Nhưng nhược điểm là gánh nặng hiệu suất của đội nằm trên vai bạn. Khi ngành y tế tiến bộ hơn thì các yêu cầu giáo dục đối với các nhà quản lý y tế và các nhóm hỗ trợ cũng vậy. Hãy tìm kiếm các chuyên gia được đào tạo và được công nhận.

Lời khuyên của tôi là: Tìm các nhà quản lý là thành viên được chứng nhận bởi Đại học Y tế Cộng đồng. Cân nhắc việc phân chia học phí cho các học viên ngành quản lý y tế tham gia vào các nghiên cứu online. Tuân thủ các tiêu chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để thuê người quản lý y tế và chăm sóc sức khỏe. 

Tìm các chương trình phần mềm quản lý y tế chất lượng

Các chương trình phần mềm quản lý phòng khám và quản lý bệnh viện phải cung cấp các nguồn cho nhân viên y tế để ghi lại thông tin bệnh nhân, ghi lại các báo cáo các khoản phải trả và phải thu, tạo các báo cáo bệnh án cũng như các biểu mẫu bảo hiểm, mã số, thông tin nhà phân phối y tế. Rất nhiều yêu cầu đối với một chương trình phần mềm, nhưng may mắn thay, một số phần mềm có thể vượt qua thách thức này.

Lời khuyên của tôi là: Health care Authority duy trì các đánh giá và so sánh sâu rộng về các giải pháp phần mềm y tế trong khi CTS, một tổ chức xếp hạng phần mềm cung cấp Bộ công cụ lựa chọn phần mềm y tế có thể tải xuống miễn phí để giúp bạn xác định nhu cầu lớn nhất của mình. Các hệ thống quản lý y tế đạt tiêu chuẩn VNPT HIS , cung cấp các ứng dụng phần mềm dịch vụ đầy đủ và đào tạo tại chỗ

So sánh các giải pháp quản lý phòng khám

Các phòng khám tư cần công nghệ để kết nối với các phòng thí nghiệm và khả năng điều hành các hoạt động hàng ngày với mức độ hiệu quả cao. Cùng với nhu cầu về nhân viên quản lý hành nghề y chất lượng, một đội quản lý chất lượng cũng rất quan trọng.

Lời khuyên của tôi là: Doctor’s Management, một công ty tư vấn y tế sẽ tư vấn miễn phí để giúp xác định nhu cầu của bạn. Hoặc theo dõi các tạp chí ngành để luôn cập nhật các vấn đề quản lý trong ngành y mới nhất.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • Hãy hỏi về chương trình đào tạo nhân viên tại chỗ khi chọn các phần mềm quản lý y tế.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn