Câu hỏi
Ngày hỏi: 20 December, 2018
Tôi có thể tìm nội dung cho bài thuyết trình PowerPoint của tôi về sự thúc đẩy ở đâu?

Làm thế nào để tôi với tư cách là một nhà quản lý / giám sát trình bày bài thuyết trình về sự thúc đẩy? Tôi cần khoảng 17 slide.

Câu trả lời

Bạn hãy thử xem trên You Tube. Có rất nhiều clip về sự thúc đẩy. Dưới đây là một bài thuyết trình của nước ngoài có thể bạn thấy thú vị
Nguồn: https://www.slideshare.net/readysetpresent/motivation-powerpoint

Ngày đáp: 20 December, 2018
Your Answer