Câu hỏi
Ngày hỏi: 19 December, 2018
Nên mở rộng quy mô doanh nghiệp bao nhiêu là thích hợp?

Nếu một doanh nghiệp đang hoạt động tốt, cần động lực để mở rộng doanh nghiệp, vậy nên mở rộng bao nhiêu là thích hợp?

Câu trả lời

Bạn phải tiếp tục làm cho các hoạt động kinh doanh hiện tại và các dịch vụ thật tốt và càng ngày càng tốt hơn nữa để chuẩn bị cho những bước tiến mới. Vì vậy, hãy lập kế hoạch kinh doanh trong đó có phân tích luồng vốn và kế hoạch marketing để những gì bạn đang có sẽ trở nên tốt hơn trong 5 năm tới. Bạn cũng cần phải nghĩ đến các vấn đề về tiền thuê nhà, khấu hao,…

 

 

Tiếp theo hãy phân tích khả năng cạnh tranh dựa vào dự báo từ các báo cáo phân tích cạnh tranh toàn cầu trong 5 năm tới. Tất cả những điều này phải được làm một cách rất chuyên nghiệp, vì thế nên để một nhóm các chuyên gia thực hiện. Tiếp theo là phân tích cơ hội trong vài năm tới.

 

 

Sau đó hãy phân tích nguồn lực (con người, máy móc, tiền bạc) và khả năng của bạn để quản lý các nguồn lực khác – điều này sẽ cho bạn biết bạn có thể mở rộng bao nhiêu để thực hiện những cơ hội bạn nắm bắt được trong 5 năm tới.

 

 

Hy vọng điều này sẽ giúp ích.

Ngày đáp: 19 December, 2018

Mở rộng doanh nghiệp cũng giống với khởi nghiệp. Hãy lập kế hoạch theo cùng một cách. Đo lường chi phí đối với lợi nhuận dự kiến, và đưa ra quyết định xem liệu nó có xứng đáng với thời gian và tiền bạc mà bạn bỏ ra hay không.

Ngày đáp: 19 December, 2018

Trước khi quyết định mở rộng, hãy quyết định xem liệu doanh nghiệp hiện tại của bạn đã phát triển ổn định về mặt tài chính hay chưa. Bạn có cảm thấy thời điểm này là phù hợp không? Tất cả mọi thứ nên được xem xét kỹ.

 

Có rất nhiều thứ liên quan đến việc phát triển doanh nghiệp, giống như bắt đầu mở một doanh nghiệp. Cần khá nhiều thời gian để lập kế hoạch và phân tích thị trường, cũng như cần phải làm tốt trong việc rà soát, đặc biệt về mặt tài chính.

 

 

Bên cạnh việc xem xét tình hình phát triển hiện tại của bạn, bạn sẽ phải làm một  khảo sát về những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng của bạn như thế nào, tích cực hay tiêu cực. Nếu mọi thứ là tích cực, hãy thực hiện việc mở rộng.

 

Một điều bạn cần cân nhắc là bạn muốn mở rộng NHƯ THẾ NÀO… mở rộng sản xuất bằng cách trang bị thêm máy móc, mở thêm một trụ sở mới ở một khu vực khác, nhượng quyền thương mại hoạt động của bạn … có khá nhiều cách để phát triển một doanh nghiệp hiện tại. Có một số mô hình tăng trưởng bạn có thể cân nhắc.

 

 

Một khi bạn đã xem xét về tất cả những yếu tố khác nhau, bạn sẽ có cảm giác tốt hơn về mức độ mở rộng doanh nghiệp – và cũng như những rủi ro mà bạn sẵn sàng đối mặt. Nghiên cứu này sẽ giúp bạn điều chỉnh mức độ và hình thức mở rộng tốt nhất cho tổ chức của bạn.

Ngày đáp: 19 December, 2018
Your Answer