Câu hỏi
Ngày hỏi: 07 May, 2020
Làm thế nào ngành sửa chữa có thể đối phó với cuộc khủng hoảng kinh doanh trong thời gian dịch virus corona?

Trong vài tuần qua, đồ thị của tất cả các ngành bao gồm cả ngành sửa chữa, đã xuống thấp do mối đe dọa đáng báo động của đại dịch virus corona / COVID-19. Mọi người đều quan tâm đến bản thân, người thân và doanh nghiệp của họ. Vậy, mọi chủ doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa phải hiểu và thực hiện những điều gì?

Câu trả lời

1. Tôi đã cố gắng trả lời điều này ở một mức độ nào đó trong một blog gần đây tôi đã viết, đặc biệt là cho lĩnh vực thương mại điện tử

2. Tôi có thể giúp đỡ phát triển doanh nghiệp của bạn trong các cuộc khủng hoảng, hãy truy cập masterity.im

3 Virus corona chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới, cả lớn và nhỏ. Điều này đặt ra một câu hỏi cho nhiều chủ doanh nghiệp là làm cách nào có thể bảo vệ doanh nghiệp của mình khỏi bị phá sản trong đại dịch COVID-19?

Giải pháp hiệu quả nhất là chuyển doanh nghiệp của bạn lên trực tuyến. Trong nhiều trường hợp, nó có thể là một giải pháp tiết kiệm, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp bán lẻ nhỏ và ngành nhà hàng.

Tất nhiên, thiết kế và phát triển trang web sẽ phải mất vài tháng, nhưng vẫn đáng để thực hiện vì chúng ta không biết dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu.

Vào thời điểm đó, nhiều người có thể quen với việc đặt hàng thực phẩm, đồ tạp hóa và các hàng hóa khác nhau trên trực tuyến, vì vậy trang web vẫn sẽ có ích.

Trân trọng,

Ngày đáp: 07 May, 2020
Your Answer