Câu hỏi
Ngày hỏi: 20 December, 2018
Làm thế nào để tôi mở một nhượng quyền thương mại pizza trong khu vực của mình mà không có tiền?
Câu trả lời

Theo tôi, bạn sẽ cần tiền để bắt đầu một doanh nghiệp kiểu như thế này. Không phải là tiền tiết kiệm của bạn, mà có thể tiền đến từ bạn bè và gia đình nhưng sẽ cần yều cầu một số vốn cổ phần dưới hình thức tiền mặt.

 

Một trong những lý do khiến các doanh nghiệp thất bại là họ không đủ vốn ngay từ đầu. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ tiền mặt ngay từ đầu để có thể tránh được những tổn thất hoặc các tình huống bất khả kháng khác.

Ngày đáp: 20 December, 2018

Có những quy tắc chung về các thương hiệu cá nhân – nhưng, tổng chi phí có thể khác nhau dựa vào địa điểm của bạn.

 

Để tìm hiểu chi phí chính xác – hãy liên hệ với các nhà nhượng quyền và hỏi họ về Bảng công bố thông tin của doanh nghiệp nhượng quyền (Franchise Disclosure Document – FDD) – FDD sẽ giải thích quy trình nhượng quyền của họ từ trong ra ngoài. Bạn cũng có thể xem bài viết này về tài chính dành cho một thương hiệu nhượng quyền:
http://www.businessmoneytoday.com/Articles/Financing/2010/Article_Financing-Your-Franchise.html

Ngày đáp: 20 December, 2018

Sẽ là một sai lầm để bắt đầu kinh doanh mà không có tiền. Bạn sẽ cần tiền cho các thành phần như: năng lượng (lò nướng, tủ lạnh, đèn, vv) marketing, bán hàng, nhân sự, pháp lý và các mục đích khác. Bạn cũng nên lập kế hoạch mất tiền trong ít nhất một khoảng thời gian ngắn cho đến khi bạn xây dựng được danh tiếng. Bạn nên làm một số phân tích bản dự thảo tài chính và hình dung xem bạn sẽ cần bao nhiêu tiền. Sau đó làm lại theo các giả định khác nhau, ít lạc quan hơn để xem mức độ nhạy cảm của kết quả như thế nào. Có lãi thì tốt, bạn sẽ cần ít nhất 6 tháng chi phí hoạt động cộng với chi phí khởi nghiệp để tồn tại trong năm đầu tiên, và điều đó có lẽ là lạc quan.

Ngày đáp: 20 December, 2018
Your Answer