Câu hỏi
Ngày hỏi: 11 April, 2018
Làm thế nào để đo lường được mức độ hiệu quả của chiến lược kinh doanh?
Câu trả lời
M

Bạn có thể đo lường hiệu quả qua những thành tựu bạn đạt được dựa trên các mục tiêu bạn đề ra trong chiến lược hiện tại của bạn.

Ngày đáp: 11 April, 2018

Có hai biện pháp đo lường:

 

  • Bạn đã đặt ra đặt ra những mục tiêu nào để làm; bạn đã hoàn thành mục tiêu của mình như một doanh nghiệp?
  • Bạn đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận của mình?

Và đây là những mục tiêu riêng.

Ngày đáp: 11 April, 2018

Tôi đồng ý rằng các kết quả của một chiến lược kinh doanh nên được so sánh với mục tiêu ban đầu bạn đề ra. Đối với các phép đo định lượng nói chung, dưới đây là một bài viết về các tỷ lệ tài chính quan trọng nhất hay được sử dụng.

Ngày đáp: 11 April, 2018

Tôi có thể nói rằng một chiến lược chưa phải là một chiến lược cho đến khi bạn xác định được “chỉ số” thích hợp. Mỗi trường hợp là khác nhau, vì vậy bạn cần phải xem xét tình hình cụ thể của bạn.

 
Nếu bạn đang nói về việc phát triển công ty của bạn, chỉ số thích hợp có thể là thị phần tăng lên (% trên thị trường tổng), xếp hạng cạnh tranh (ví dụ # 3 so với # 5 trước khi chiến lược được triển khai), tỉ lệ tăng trưởng doanh thu mức tăng trưởng doanh thu, đơn vị đã bán, doanh thu trên số tiền đã đầu tư, số lượng những thị trường mới, v.v .

 
Điều quan trọng, quyết định điều gì là quan trọng đối với bạn và công ty của bạn, chứ không phải đối với người khác. Nói chung, cách tốt nhất là theo dõi một số chỉ số của các số liệu khác nhau chứ không chỉ dựa vào một số liệu, như thế bạn mới có được một bức tranh toàn cảnh về những gì đang diễn ra. Ví dụ: nếu doanh thu tăng 50% nhưng thị phần giảm 20% và lợi nhuận giảm 5% thì điều này có thể nói lên rằng bạn chưa thành công. Nhưng nếu doanh thu tăng 10% và thị phần tăng 3% và lợi nhuận tăng 2%, điều này có vẻ là một thành công lớn.

 
Tôi cũng gợi ý bạn nên xem các báo cáo nghiên cứu thị trường của các bên thứ ba như Cimigo, cung cấp báo cáo nghiên cứu thị trường, báo cáo ngành, mẫu khảo sát thị trường online hàng đầu tại Việt Nam và Châu Á, Những báo cáo này sẽ có các tiêu chuẩn ngành và các “chiến lược lãnh đạo” được xác định trước. Nó có thể không chính xác với những gì bạn muốn , nhưng họ sẽ cung cấp cho bạn một khung đánh giá tham khảo tuyệt vời.

 
Tham khảo: http://www.cimigo.com/vi/research-report

Ngày đáp: 11 April, 2018
Your Answer