Câu hỏi
Ngày hỏi: 28 March, 2018
Làm sao để giúp công ty tránh khỏi những thiệt hại khi thiếu sự lãnh đạo?

Một  người đưa ra định hướng và tập hợp một nhóm để thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp gần như do đối tác khác (tôi) đưa ra chiến lược, và tất cả các thành viên đều cảm thấy thoải mái. Tôi là người thực hiện và đã nỗ lực để đảm bảo rằng doanh nghiệp đi theo định hướng. Tuy nhiên việc kinh doanh đã bị đình trệ khoảng 3 tháng nay. Mọi người sẵn sàng bỏ đi nhưng tôi đã hồi sinh lại doanh  nghiệp và chuyển hướng sang xây dựng doanh nghiệp thành tổ chức phi lợi nhuận, và tôi  được bổ nhiệm vai trò giám đốc điều hành(CEO) để tiếp tục chịu trách điều hành tổ chức.

 

Tuy nhiên “Người đưa ra định hướng” và các thành viên sáng lập rất buồn. Tôi hỏi họ có thể làm gì cho công ty? Họ không biết những vẫn chỉ thị. Chúng tôi cũng hỏi người khác liệu có thể lãnh đạo doanh nghiệp vì lợi ích của công việc kinh doanh. Ngoài ra – người đưa ra định hướng nói rằng không có người thực hiện thì các thành viên sáng lập đồng ý rằng CEO sẽ là người làm điều đó. Và những người này nói rằng không ai trong số họ có thể đóng vai trò là một CEO.

 

Làm sao chúng tôi có thể tiến hành công việc với tầm nhìn của người khác trước khi tất cả chúng tôi đi đến quyết định giải thể?

Câu trả lời

Điều này là bình thường và tôi đã thấy nó nhiều lần.

 
Trong trường hợp này cũng vậy- tôi thấy rất nhiều sự tự ái và sự thiếu hợp tác.

 
Hoặc có sự thiếu trưởng thành ở một vài người hoặc một vài người đang mất dần vị trí do quyền lực hoặc chính sách của một số người khác.

 
Cần có một sự đào tạo tốt cho mỗi và mọi người quản lý hàng đầu dưới sự hướng dẫn từ một cố vấn bên ngoài, người được tất cả các bạn biết đến.

 
Một cách khác là chia nhỏ công việc ra.

Ngày đáp: 28 March, 2018
CPA

Bạn có hai lựa chọn (bởi ‘bạn’ tôi có nghĩa là toàn bộ ‘nhóm’ của bạn) khắc phục sự cố hoặc giải thể.

 
Trong bất kỳ cấu trúc kinh doanh/ hoạt động nhiều người thì điều quan trọng là NÓI CHUYỆN với nhau là TRƯỚC KHI bắt đầu hoạt động. Xác định vai trò, động lực, điều kiện tiên quyết, đường lối hoạt động và trách nhiệm. Điều đó tạo nên một sự thông hiểu LẪN NHAU, tất cả đồng ý với các tiêu chuẩn đo lường hiệu suất. không ở đâu điều này quan trọng như ở trong một tổ chức phi lợi nhuân ! Nếu không có ‘lợi nhuận’ thì lý do để làm việc gần như là ‘cá nhân’!

 
Điều bạn có thể làm là phục hồi hoạt động của doanh nghiệp. Gặp gỡ, tốt nhất là từng người, và nói chuyện! Tìm ra thứ mọi người đều muốn, cần và mong đợi. Xác định vai trò và ‘chức năng’ của từng  người để đáp ứng những điều đó.

Ngày đáp: 28 March, 2018

Xin lỗi- sau khi suy nghĩ lại tôi thấy rằng bạn gặp khó khăn về ‘quản lý’ (chính sách) chứ KHÔNG phải là vấn đề ‘lãnh đạo’. Lãnh đạo bị phân tán trực tiếp từ chính sách quản lý chứ không phải theo cách khác.
Lãnh đạo không hoạt động với chức năng tốt khi mà không có chính sách rõ ràng.

Ngày đáp: 28 March, 2018
Your Answer