Câu hỏi
Ngày hỏi: 20 December, 2018
Làm cách nào để tìm các khóa học về kinh doanh, kế toán hoặc kế toán online?

Chúng tôi đang tìm kiếm các khóa học trực tuyến mà chúng tôi có thể tiếp thị thông qua các trang web hiện tại của chúng tôi.

Câu trả lời

Xin chào vitun,

 

Bán không gian quảng cáo trên trang web của bạn cho trường đại học hoặc các cơ sở đào tạo trực tuyến, cung cấp các khóa học trong lĩnh vực chuyên môn của bạn thì sao? Bằng cách đó bạn không có bất kỳ trách nhiệm quản trị nào ngoài việc bảo trì trang web thông thường và bạn có thể có thu nhập trên mỗi lần nhấp chuột.

Ngày đáp: 20 December, 2018

Hầu hết các khóa học đều không có hiệu quả cao vì hệ thống luật còn nhiều bất cập và phức tạp. Doanh nghiệp thì luôn muốn lách luật, tìm mọi sơ hở của luật để có lợi cho doanh nghiệp. Các khóa đào tạo thì luôn phải dạy theo luật. về thực tế không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Cách tốt nhất bạn nên tham khảo tư vấn từ người có kinh nghiệm về vấn đề, vụ việc cụ thể mà doanh nghiệp bạn cần thực hiện.

Ngày đáp: 20 December, 2018
Your Answer