Câu hỏi
Ngày hỏi: 20 December, 2018
Làm cách nào để biến doanh nghiệp của tôi thành doanh nghiệp nhượng quyền thương mại?

Tôi đang tìm cách mở rộng công việc kinh doanh sửa chữa điện thoại di động của mình bằng cách tuyển thợ chữa máy riêng lẻ (doanh nghiệp một người) mua thương hiệu nhượng quyền. Làm cách nào để tôi thiết lập tài chính và hợp pháp? Ngoài ra, tôi có thể quảng cáo ở đâu?

Câu trả lời

Xin chào,

 

Vâng, có vẻ như bạn thực sự biết những gì bạn muốn.

 

Hãy trả lời một vài câu hỏi:

 

– Tại sao bạn muốn “nhượng quyền” doanh nghiệp của bạn?

 

– Doanh nghiệp của bạn kinh doanh được bao lâu?

 

– Bạn đã chuẩn bị để chuyển từ “người quản lý” sang một nhân viên bán hàng – bạn sẽ bán doanh nghiệp nhượng quyền và điều đó sẽ mất phần lớn thời gian của bạn.

 

Bề mặt, có vẻ giống như một dịch vụ mà người tiêu dùng bận rộn có thể cần đến. Tôi thậm chí không nghĩ về cách bạn sẽ đưa nó ra thị trường.

 

Sẽ có rất nhiều pháp lý bạn cần phải trải qua. Tất nhiên bạn sẽ phải có khả năng tài chính để có thể giải quyết điều này.

Ngày đáp: 20 December, 2018

Nhượng quyền thương mại không khó như mọi người nghĩ, bạn cần một tài liệu về nhượng quyền thương mại tuyệt vời, một bộ tài liệu công khai và tất cả các tài liệu liên quan khác mà một người hoặc công ty đang thiết lập doanh nghiệp nhượng quyền sẽ cần.

 

Thật may, chúng tôi cung cấp tất cả các tài liệu bao gồm:

 

Tài liệu về pháp lý

 

Hướng dẫn đào tạo

 

Hướng dẫn chính sách dành cho nhân viên

 

Sách hướng dẫn điều hành

 

Thủ tục

 

Sổ tay thông tin cho người được nhượng quyền

 

Hầu hết mọi người thậm chí không biết doanh nghiệp của họ có thể nhượng quyền được không.

 

Một doanh nghiệp có tiềm năng được bán như một doanh nghiệp nhượng quyền, thường có các đặc điểm sau: đã được thành lập, cung cấp mô hình độc đáo, có thể dạy và mang lại lợi nhuận cho các nhà nhận quyền tiềm năng. Nhìn, các công ty thường quyết định bắt đầu nhượng quyền vì một trong ba lý do: thiếu tiền, con người hoặc thời gian.

 

Rào cản chính của việc mở rộng doanh nghiệp mà doanh nhân ngày nay phải đối mặt đó là thiếu vốn. Và nhượng quyền thương mại cho phép các công ty mở rộng kinh doanh mà không có rủi ro về nợ hay mất vốn cổ phần. Từ khi bên nhận nhượng quyền cung cấp khoản đầu tư ban đầu ở cấp đơn vị, nhượng quyền thương mại cho phép mở rộng kinh doanh với vốn đầu tư tối thiểu cho nhà nhượng quyền. Ngoài ra, vì bên nhận nhượng quyền, không phải bên nhượng quyền, ký hợp đồng thuê và thỏa thuận các hợp đồng dịch vụ khác nhau, nhượng quyền thương mại cho phép mở rộng kinh doanh mà hầu như không có trách nhiệm tiềm ẩn nào, do đó làm giảm đáng kể rủi ro của nhà nhượng quyền.

Ngày đáp: 20 December, 2018
Your Answer