Câu hỏi
Ngày hỏi: 28 January, 2021
Danh tiếng trên không gian mạng của một doanh nghiệp hiện đại quan trọng như thế nào?

Danh tiếng trên không gian mạng quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp hiện đại? Một số tác động tiêu cực của danh tiếng trực tuyến là gì? Tôi đã nghe nói nhiều lần rằng có một danh tiếng tốt trên mạng rất cần thiết cho mọi doanh nghiệp.

Câu trả lời

Xin chào,

Trong thời đại ngày nay, tôi tin rằng một doanh nghiệp không có sự hiện diện trực tuyến giống như một chiếc xe cút kít không có bánh xe.

Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy bài viết sau đây trả lời câu hỏi của bạn
http://www.huffingtonpost.co.uk/reno-charlton/the-importance-of- online-_b_3768343.html

Chúc may mắn!

Ngày đáp: 28 January, 2021

Trong cuộc khảo sát hàng năm về thái độ của người tiêu dùng đối với các đánh giá trực tuyến, Bright Local báo cáo: 88% người dùng sử dụng các đánh giá trực tuyến để xác định xem một doanh nghiệp địa phương có phải là một doanh nghiệp tốt hay không;

Chỉ 13% người dùng KHÔNG tin tưởng các đánh giá trực tuyến nhiều như giới thiệu cá nhân;

Sau khi đọc đánh giá tích cực về một doanh nghiệp, 57% người dùng truy cập trang web của họ, 22% tiếp tục nghiên cứu (mua sắm xung quanh) và 15% gọi cho họ

72% người dùng nói rằng đánh giá tích cực giúp họ tin tưởng doanh nghiệp địa phương hơn;

72% người dùng nói rằng xếp hạng “3 Sao” (trên năm) hoặc thấp hơn là quá thấp để họ cân nhắc.

Những xu hướng này chỉ tăng nhanh trong ba năm mà Bright Local thực hiện cuộc khảo sát này. Để có báo cáo đầy đủ, hãy xem: http://www.brightlocal.com/2014/07/01/local-consumer-review-survey-2014/

Ngày đáp: 28 January, 2021
Your Answer