Câu hỏi
Ngày hỏi: 20 December, 2018
Các nhà nhượng quyền có thể đặt ra giới hạn về giá hàng hóa của bên nhận quyền không?
Câu trả lời
CPA

Đây là một câu hỏi hay, thực tế, trong trường hợp này có thể có một trường hợp đã thiết lập tiền lệ:
Burger King Franchisee Association Fights Against Franchisor Having It Their Way

 

Không khó để thấy cả hai mặt của cuộc tranh cãi. Một mặt, nó trông giống như việc sửa giá. Mặt khác, bạn cũng có thể lập luận rằng đó là vấn đề của hợp đồng.

 

Là một vấn đề thực tế, có vẻ như với tôi, công ty nhượng quyền có thể đặt giá cho các mặt hàng khuyến mại. Nếu họ đang chạy chiến dịch quảng cáo 1 bộ khăn giấy với giá 0,99 USD, sẽ không bị thiệt hại về mặt uy tín của công ty HOẶC chi nhánh riêng lẻ nào đó chỉ vì một chi nhánh từ chối tham gia vào chương trình ưu đãi.

 

Mặt khác, đối với giá hàng ngày, có vẻ như các cơ sở có thể điều chỉnh giá dựa trên địa điểm. Ví dụ, một cơ sở đặt trong sân bay, hoặc, trên mặt đường của một thành phố lớn, sẽ có chi phí cao hơn đáng kể so với đặt ở một thị trấn nhỏ. Về lý thuyết, họ cũng có khối lượng khách cao hơn, nhưng đó không nhất thiết phải lúc nào cũng như vậy.

Tóm lại: vẫn chưa thiên về bên nào, và hiện tại không có luật nào chống lại điều đó.

Ngày đáp: 20 December, 2018

Cập nhật: Thẩm phán đã phán quyết trong vụ kiện Burger King rằng nhà nhượng quyền có thể định giá:
http://www.bluemaumau.org/judge_allows_burger_king_set_prices

Ngày đáp: 20 December, 2018
Your Answer