Cho dù doanh nghiệp bạn đang kinh doanh gì, bạn vẫn cần phải lưu giữ sổ sách tài chính thông qua sổ sách kế toán một cách chính xác. Tuy nhiên, sổ sách không còn là một phần của quy trình.

Bạn không còn cần phải sử dụng sổ cái hoặc bút. Bây giờ bạn có thể sử dụng một chương trình dành cho kế toán sổ sách, không chỉ cho phép bạn xử lý tất cả các giao dịch hàng ngày của doanh nghiệp mà còn cung cấp cho bạn cách để chuyển tất cả dữ liệu cần thiết đến kế toán viên vào cuối tháng.

Mặc dù, ban đầu phần mềm kế toán sổ sách đắt hơn so với sổ sách kế toán thông thường, nhưng nó sẽ trả tiền cho chính nó trong thời gian dài. Vì vậy, bạn không nên sợ quyết tâm hành động và hãy mua phần mềm kế toán sổ sách.

Các câu hỏi dưới đây để bạn tự hỏi mình khi tìm kiếm phần mềm kế toán sổ sách :

  1. Lợi thế của việc sử dụng phần mềm kế toán sổ sách so với sổ sách kế toán thông thường là gì?
  1. Chương trình kế toán sổ sách có giúp bạn tiết kiệm tiền không?
  1. Bạn có thể sử dụng phần mềm bảng tính mà bạn đã có thay vì mua phần mềm sổ sách kế toán không?
  1. Bạn có muốn sử dụng phần mềm kế toán sổ sách trực tuyến không?

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn hiểu về phần mềm kế toán sổ sách

Xem các bản demo mà bạn có thể thử

Đôi khi bạn sẽ không biết phần mềm kế toán sổ sách nào là phần mềm phù hợp với bạn cho đến khi bạn dùng thử. Hãy tận dụng tất cả các bản demo và bản dùng thử miễn phí, nếu bạn thấy nó hoạt động tốt đối với bạn và giá hợp lý – hãy mua nó.

Lời khuyên của tôi là: Ecount là một chương trình kế toán sổ sách tốt nhất cho các doanh nghiệp nhỏ. Hãy thử phần mềm kế toán sổ sách miễn phí và xem phần mềm này có hoạt động tốt cho doanh nghiệp của bạn hay không. Nếu bạn là người dùng Macintosh, hãy thử Tiny Books 1.01. Bạn cũng có thể tải xuống miễn phí và kiểm tra.

Kiểm tra phần mềm kế toán sổ sách trực tuyến

Tìm phần mềm kế toán sổ sách trực tuyến miễn phí. Mặc dù bạn cần phải kiểm tra xem nó có đáp ứng được nhu cầu của bạn hay không, liệu nó có thể đáng giá vì sẽ tiết kiệm cho bạn một số tiền không.

Lời khuyên của tôi là: FTS bao gồm các khoản phải trả, hàng tồn kho, các khoản phải thu và tất cả các phần mềm kế toán khác.

Tạo bảng tính của riêng bạn để sử dụng như phần mềm kế toán sổ sách

Tạo phần mềm kế toán sổ sách của riêng bạn bằng cách sử dụng các chương trình bảng tính mà bạn đã cài đặt trên máy tính của mình. Việc này bạn sẽ không mất chi phí nhưng tốn thời gian hơn.

Lời khuyên của tôi là: Star Office là một chương trình Office hoàn chỉnh tương thích hoàn toàn với Microsoft Office và có nhiều mẫu có thể giúp bạn bắt đầu trên các bảng tính sổ sách kế toán. Nếu bạn chưa có, bạn có thể tải xuống miễn phí và dùng thử trước khi mua. Open Office cũng là một chương trình bảng tính tốt để sử dụng và nó hoàn toàn miễn phí.

Mua phần mềm kế toán sổ sách nếu bạn có nguồn lực

Đào tạo sẽ mất một khoản chi phí lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ, vì vậy việc mua phần mềm kế toán sổ sách phổ biến có thể giúp bạn tiết kiệm tiền. Khi mọi người đã quen thuộc với chương trình phần mềm thì tốc độ lĩnh hội sẽ được rút ngắn.

Lời khuyên của tôi là: Đối với vấn đề tiền nong, tôi nghĩ Fast là phần mềm kế toán và kế toán sổ sách tốt nhất trên thị trường. Họ cung cấp một số sản phẩm khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong doanh nghiệp của mình.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm kế toán sổ sách trực tuyến. Tuy nhiên, lưu ý phần mềm kế toán sổ sách trực tuyến là phương án cuối cùng vì có nhiều tin tặc và bạn sẽ muốn bảo vệ dữ liệu tài chính của mình

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn