Phần mềm báo cáo chi phí giúp các nhân viên nộp giấy tờ liên quan đến chi phí hiệu quả hơn và giúp doanh nghiệp đáp ứng các nguyên tắc về thuế và kế toán. Ngoài ra, các giải pháp phần mềm có thể giảm bớt khâu phê duyệt của người quản lý, cung cấp một chu trình tự động và thời gian xử lý nhanh cho các khoản thanh toán của nhân viên. Có ba loại giải pháp báo cáo chi phí:

  1. Bảng tính: Không tốn kém nhưng giới hạnh tính năng.
  1. Các dịch vụ chạy trên nền web: Các giải pháp trực tuyến dễ quản lý, dùng tới đâu trả tới đó có thể truy cập dễ dàng, báo cáo nhanh và không phải cài đặt phần mềm hoặc bảo trì.
  1. Ứng dụng phần mềm: Mạnh mẽ và được cài đặt trên máy tính của riêng bạn

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn hiểu phần mềm báo cáo chi phí

Thu hẹp phạm vi

Do mỗi doanh nghiệp đều khác nhau nên bạn sẽ phải đánh giá nhu cầu của bạn và kiểm tra các lựa chọn bao gồm cả giá cả rất khác nhau.

Lời khuyên của tôi là: Mạng lưới Phần mềm có danh sách tiện dụng các Phần mềm Báo cáo Chi phí phổ biến với các mô tả ngắn.

Làm online

Tùy chọn báo cáo chi phí chạy trên nền web cho phép bạn quản lý báo cáo chi phí của mình thông qua trình duyệt và thường chứa các tính năng quản lý và báo cáo tuyệt vời, ngoài ra còn có các dịch vụ khác đi kèm.

Lời khuyên của tôi là: Amis.vn cung cấp giải pháp quản lý chi phí chạy trên nền web với chi phí thấp nhưng có tính năng truy cập dễ dàng, báo cáo chi tiết và không cần cài đặt phần mềm hoặc bảo trì. Bạn có thể chọn giải pháp ExpensePoint phù hợp với bất kỳ quy mô doanh nghiệp nào. Hay lựa chọn khác để bạn xem xét như ExpenseAnywhere.

Tích hợp với QuickBooks

Nếu bạn đang sử dụng phần mềm tài chính dành cho doanh nghiệp nhỏ QuickBooks của Intuit, hãy xem xét giải pháp báo cáo chi phí mà bạn có thể tích hợp với chương trình đó.

Lời khuyên của tôi là: Kiểm tra ExpensAble tương thích với QuickBooks.

Sử dụng bảng tính

Nếu bạn sử dụng Microsoft Excel, bạn có thể sử dụng mẫu bảng tính để quản lý và xử lý báo cáo chi phí một cách dễ dàng. Một lần nữa, lựa chọn này thiếu các tính năng mạnh mẽ trên các hệ thống Web hoặc trong các gói phần mềm.

Lời khuyên của tôi là: Hãy bắt đầu với MicroSheet Systems.

Giải pháp chạy trên máy tính

Các giải pháp phần mềm chạy trên máy tính hoặc máy chủ của riêng bạn thường có giao diện chạy trên nền web.

Lời khuyên của tôi là: Bắt đầu với ExpenseWatch.

Mua gói phần mềm lớn hơn

Hãy xem xét nếu bạn có thể hưởng lợi từ một giải pháp có khả năng bổ sung. Ví dụ: bạn có cần theo dõi giờ làm việc không? Chi phí dự án? Nếu có, hãy xem xét giải pháp có chức năng hoặc mô-đun bổ sung mà bạn có thể thêm vào trong tương lai.

Lời khuyên của tôi là: NetSuite cung cấp cho bạn một gói mở rộng các công cụ tài chính, bao gồm cả báo cáo chi phí.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • Tìm hiểu bản dùng thử miễn phí và bản demo trước khi bạn cam kết mua.
  • Nếu bạn không chắc về một giải pháp nào, hãy nói chuyện với người đại diện dịch vụ khách hàng tại công ty. Hầu hết họ sẽ cho bạn biết loại nhu cầu kinh doanh nào họ phục vụ tốt nhất và xem nhu cầu của bạn phù hợp với giải pháp của họ không.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn