Bắt đầu một doanh nghiệp mới là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của một người kinh doanh. Giống như hầu hết các quyết định quan trọng trong cuộc sống, có một số điều cần cân nhắc khi mở một doanh nghiệp.

Trong suốt quá trình làm việc, bạn có thể gặp một số thuật ngữ không quen thuộc với bạn hoặc các thuật ngữ mà bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn. Biết ý nghĩa của những thuật ngữ này sẽ giúp bạn có một khởi đầu thuận lợi.

Các bước thực hiện

Những gợi ý để giúp bạn nắm được các thuật ngữ khi bắt đầu mở doanh nghiệp

Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là một phác thảo các mục tiêu và những phương pháp để đạt được những mục tiêu đó. Cập nhật kế hoạch kinh doanh là công việc bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp. Tối thiểu, nó phải bao gồm một bản tóm tắt, một bản mô tả kinh doanh, phân tích thị trường, các kế hoạch tiếp thị, kêu gọi tài trợ và hướng dẫn tổ chức.

Lời khuyên của tôi là: Base.vn hay Graspread cung cấp thông tin chi tiết về cách viết một bản kế hoạch kinh doanh. Thông tin bao gồm một danh sách các hạng mục mà một bản kế hoạch cần có

Mã số doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi các doanh nghiệp thông qua mã số doanh nghiệp. Khi bạn bắt đầu thành lập doanh nghiệp, bạn phải có mã số doanh nghiệp. Mã số này theo doanh nghiệp xuyên suốt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chỉ doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số này mới chấm dứt hiệu lực.

Lời khuyên của tôi là: Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin toàn diện về mã số doanh nghiệp. Bạn có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp trang web của Cổng Thông tin Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là cách một doanh nghiệp cho phép bên nhận quyền sử dụng một hệ thống, các tài liệu tiếp thị và các quyền khác từ bên nhượng quyền. Hầu như luôn có một khoản đầu tư ban đầu, phí nhượng quyền thương mại và một thỏa thuận nhượng quyền liên quan đến việc mở một chi nhánh chuyển nhượng.

Lời khuyên của tôi là: Franchising & Licensing Vietnam cung cấp thông tin để giúp bạn xác định xem chuyển nhượng thương mại có phù hợp với doanh nghiệp của bạn hay không.

Loại hình doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp là cách bạn tổ chức doanh nghiệp của bạn và báo cáo với chính phủ. Các loại hình bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và tập đoàn. Mỗi một loại hình lại có những ảnh hướng đáng kể về thuế và trách nhiệm của chủ sở hữu khác nhau.

Lời khuyên của tôi là: Luật Việt Tín đưa ra  các loại hình doanh nghiệp khác nhau để bạn có thể cân nhắc trước khi bắt đầu doanh nghiệp. Thông tin bao gồm các nhận xét để bạn có thể cân nhắc và lợi ích của từng loại

Nhà đầu tư thiên thần

Một nhà đầu tư “thiên thần” là một người sẵn sàng giúp đỡ những các doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư này không yêu cầu bất kỳ sự kiểm soát nào trong doanh nghiệp của bạn. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư sẽ yêu cầu bạn cung cấp một kế hoạch kinh doanh toàn diện.

Lời khuyên của tôi là: Inc.com hay iAngel cung cấp thông tin để giúp bạn hiểu được chức năng của các nhà đầu tư thiên thần, cũng như danh sách các địa chỉ để có thể tìm thấy họ.

Marketing theo phương thức hiệu ứng đoàn tàu

Marketing theo phương thức hiệu ứng đoàn tàu là một cách mà bạn có thể quảng cáo doanh nghiệp của bạn miễn phí. Nó sử dụng hiệu ứng lan truyền , đó là khi một người có trải nghiệm tốt với dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn và chia sẻ lại với người khác.

Bạn có thể giúp chiến dịch marketing của bạn thành công hơn bằng cách hỏi khách hàng về làm thế nào để khách hàng có được trải nghiệm tốt hơn.

Lời khuyên của tôi là: MSG giải thích về một số kỹ thuật markting cơ bản, bao gồm marketing theo phương thức hiệu ứng đoàn tàu.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn