Thông tin cơ bản về dòng niên kim bao gồm dòng niên kim là gì và làm thế nào để chọn mua được bảo hiểm có kế hoạch niên kim tốt nhất. Niên kim là chính sách mà bạn đóng tiền và khi bạn nghỉ hưu, chính sách đó sẽ trả cho bạn một khoản lợi tức. Bí quyết là chọn khung biểu thanh toán và kế hoạch thanh toán. Dòng niên kim thả nổi (variable annuities) có khả năng chi trả cao hơn nhiều nhưng chúng cũng có thể giảm giá trị. Dòng niên kim cố định (Fixed annuities), như tên gọi đối với loại niên kim này đảm bảo một tỷ lệ thanh toán nhất định.

Chọn phương thức trả một lần hoặc trả tiền lãi hàng năm theo thời gian. Nếu bạn thanh toán theo thời gian, thì bạn có thể chọn một khoảng thời gian nhất định để nhận được niên kim, được gọi là khoảng thời gian nhất định. Tất nhiên, các khoản thanh toán sẽ ít hơn nhưng chính sách sẽ chi trả cho nhân viên của bạn trong khoảng thời gian được chọn, ngay cả khi anh ta chết trong thời gian đó. Chọn loại trọn đời sẽ đảm bảo thanh toán trong suốt cuộc đời của người đó. Ngoài ra, lựa chọn niên kim trọn đời của vợ/chồng để trang trải cho cả hai vợ chồng. Hãy tìm hiểu những điều cơ bản về niên kim:

  1. Lựa chọn các khoản thanh toán một lần hoặc trả theo thời gian khấu trừ vào tiền lương.
  1. Chọn các điều khoản của thanh toán niên kim.
  1. Kiểm tra tỷ lệ niên kim và phí quản lý kế hoạch.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn hiểu được cơ bản về niên kim

Chọn các công ty niên kim cung cấp đa dạng các kế hoạch

Nhân viên của bạn có những nhu cầu khác nhau, vì vậy hãy chọn những công ty cung cấp một số lựa chọn trong kế hoạch họ đưa ra. Tìm hiểu xem bạn có thể thay đổi kế hoạch trong suốt thời gian niên kim hay không, vì hoàn cảnh thay đổi và đưa ra những kế hoạch tốt nhất cho nhân viên của bạn.

Lời khuyên của tôi là: BIDVMetLife cung cấp các chương trình niên kim cho bất kỳ nhân viên nào, bất kể gần hay xa khi nghỉ hưu. Thêm lợi ích này vào chế độ đãi ngộ nhân viên để họ yên tâm trong tương lai. Bảo Việt Nhân Thọ cung cấp nhiều loại niên kim khác nhau bao gồm tỷ lệ cố định, thả nổi và ngay lập tức, để bạn có thể cung cấp lựa chọn tốt nhất cho nhân viên của mình.

Nhận thông tin về niên kim để tìm được các điều khoản tốt nhất cho nhân viên của bạn

Một số nhân viên sẽ cần thanh toán cả đời để hỗ trợ họ trong suốt thời gian nghỉ hưu. Những người khác sẽ cần một khoản gộp một lần để trả hết nợ trước khi bắt đầu nghỉ hưu. Vẫn còn những người khác quan tâm đến phúc lợi của vợ / chồng và con cái. Lựa chọn một kế hoạch giải quyết tất cả các nhu cầu này.

Lời khuyên của tôi là: AIA cung cấp các chương trình niên kim cung cấp một khoản thanh toán một lần hoặc thanh toán có thời hạn theo lựa chọn của bạn. Mua niên kim trọn đời hoặc một khoảng thời gian như 20 năm. Manulife cung cấp các sản phẩm niên kim khác nhau và cung cấp bảng tính để xác định số tiền bạn sẽ cần khi nghỉ hưu và một khoản đầu tư nhất định sẽ được cung cấp khi nghỉ hưu. Sử dụng các công cụ này để cho nhân viên của bạn đưa ra quyết định sáng suốt về gói lợi ích của họ.

Tìm báo giá niên kim tốt nhất với lãi suất cao nhất và phí dịch vụ thấp nhất

Hàng năm có thể thay đổi từ công ty này sang công ty khác, vì vậy hãy xem quỹ đang chi trả những gì. Công ty bảo hiểm sẽ tính phí dịch vụ và phí quản lý để duy trì tài khoản. Hãy tìm hiểu sâu hơn để có được giao dịch tốt nhất.

Lời khuyên của tôi là: Dai-ichi cung cấp một mức thuế hoãn lại, có thể lên đến năm năm cho một sản phẩm nhất định. Yêu cầu người đại diện giải thích các kế hoạch niên kim hoãn lại cố định và thuế để có đầy đủ các khoản phí và lãi suất. Prudential cung cấp một số lựa chọn niên kim với các điều khoản linh hoạt. Họ liệt kê các khoản phí của họ trên trang web và họ cung cấp các tài khoản thanh khoản trong trường hợp nhân viên của bạn cần rút tiền sớm. Yếu tố này có thể rất quan trọng, vì không có hình phạt rút tiền sớm chỉ sau vài năm.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • Trước khi bạn thêm niên kim hưu trí vào danh sách đãi ngộ của bạn, hãy yêu cầu một bản cáo bạch và đọc nó một cách cẩn thận. Hãy chắc chắn rằng bạn cũng phân phối bản cáo bạch cho nhân viên của mình để họ am hiểu về kế hoạch của họ.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn