Tìm hiểu những điều cơ bản về đạo đức kinh doanh sẽ giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của các quy tắc ứng xử ở nơi làm việc như thế nào.

Đạo đức kinh doanh yêu cầu đáp ứng những trách nhiệm xã hội tối thiểu trong các hoạt động hằng ngày của bạn qua những việc như làm việc theo giờ nhất định, trả lời điện thoại hay email, đối xử với mọi người với sự tôn trọng và trung thực khi giao tiếp với khách hàng trong giao dịch.

Việc áp dụng chuẩn mực đạo đức trong thực tiễn còn có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp bảo vệ bạn khỏi những hậu quả pháp lý.

Đào tạo đạo đức giúp dạy cho nhân viên của bạn cách giải quyết các tình huống như quấy rối, bắt nạt và phân biệt đối xử, tất cả đều là những hành vi bất hợp pháp.

Bạn có nghĩa vụ pháp lý cũng như trách nhiệm đảm bảo nhân viên của mình đang hành xử có đạo đức trong thực tiễn kinh doanh khi thuê họ làm việc

  1. Thực hiện các chương trình đào tạo đạo đức bắt buộc cho tất cả nhân viên.
  1. Thiết lập một chính sách áp dụng đạo đức kinh doanh toàn diện cho công ty của bạn.
  1. Thuê các chuyên gia để đánh giá quy tắc ứng xử tại nơi làm việc của bạn.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn hiểu được những điều cơ bản về đạo đức kinh doanh

Cung cấp các chương trình đào tạo về đạo đức cho tất cả nhân viên

Ưu tiên thực hiện quy tắc ứng xử và trách nhiệm ở nơi làm việc bằng cách cung cấp cho tất cả nhân viên những kiến ​​thức về đạo đức. Hãy xem xét việc thực hiện khóa đào tạo này hằng năm để nhắc nhở nhân viên giữ đúng chuẩn mực hành vi đạo đức và trách nhiệm trong công việc.

Bạn hãy thử: Trang Edumall  hay Global Compliance  sẽ giúp bạn thiết lập văn hóa ứng xử trong công ty. Hoặc xem trang            Kynangedu.com  hoặc 360training.com về đào tạo đạo đức kinh doanh thông qua đào tạo trực tuyến và hội thảo trên web.

Xây dựng các điều khoản nhằm giải thích về đạo đức và trách nhiệm tại nơi làm việc

Lập ra một bản hướng dẫn về đạo đức nhằm giải thích các chính sách của công ty cũng như cung cấp cho nhân viên của mình các hướng dẫn dễ hiểu về cách xử lý bất kỳ vi phạm nào trong chính sách đó.

Đảm bảo mọi người hiểu được chính sách cũng như những hậu quả cho việc vi phạm chính sách bạn đã đưa ra.

Bạn hãy thử: Trang Masterskill của Học viện kỹ năng Master Skills hay Personnel Policy Service  cung cấp cho bạn một bộ tài liệu để giúp bạn tạo ra các chính sách và hướng dẫn về đạo đức toàn diện. Còn Copedia cung cấp mẫu có thể chỉnh sửa được để giúp bạn tạo một chính sách đạo đức cho doanh nghiệp của bạn.

Thông qua các chuyên gia để nắm được những thông tin quan trọng về đạo đức kinh doanh

Thuê các chuyên gia để đánh giá doanh nghiệp và chỉ ra các lĩnh vực rủi ro để bạn có thể cải thiện chúng. Chọn các công ty hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh của bạn, qua đó họ có thể giúp bạn tuân thủ pháp luật cũng như có trách nhiệm với xã hội.

Bạn hãy thử: Trang Kiwihouse hay International Business Ethics Institute giúp bạn phác thảo các lĩnh vực rủi ro và những thay đổi cần phải làm. Trang KPMG tự hào giúp các công ty đánh giá rủi ro, tuân thủ và minh bạch để bạn có thể cải thiện trách nhiệm xã hội của công ty.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • Hãy tham khảo các tài liệu về luật để đảm bảo rằng các hành vi đạo đức của bạn đáp ứng được tất cả các yêu cầu pháp lý ngoài việc đáp ứng trách nhiệm xã hội trong thực tiễn kinh doanh.

Biên tập

Post content

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn