Với nhiều vụ bê bối của doanh nghiệp được đăng trên các mặt báo, việc phát triển một quy tắc đạo đức tại doanh nghiệp giúp bạn tránh khỏi những rắc rối liên quan đến đạo đức cũng như pháp luật, và đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều tuân theo các nguyên tắc hướng dẫn tương tự.

Các quy tắc đạo đức kinh doanh không chỉ dành riêng cho các tập đoàn đa quốc gia phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi năm mà còn cần thiết cho bất kỳ công ty nào liên quan đến đời sống của người khác, bao gồm các khách hàng, các nhà cung cấp, nhà đầu tư hoặc nhân viên.

Các quy tắc đạo đức kinh doanh có thể kết nối nhóm doanh nghiệp có chung một mục đích lại với nhau – giúp cải thiện tinh thần cũng như cải thiện hình ảnh của bạn, tăng cường mối quan hệ của bạn và còn có thể giúp công ty bạn vượt xa các đối thủ cạnh tranh.

Những điều cần lưu ý khi viết một bản quy tắc đạo đức:

  1. Mục đích của bộ quy tắc đạo đức là để thiết lập một quy trình chính thức, hoặc truyền cảm hứng cho nhân viên hành động có ý thức hơn.
  1. Quá trình hoàn thành các nguyên tắc đạo đức của một tổ chức hay các nhà lãnh đạo hàng đầu là như thế nào?
  1. Làm thế nào để áp dụng các nguyên tắc.
  1. Thời gian để xem lại và sửa đổi các nguyên tắc.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất giúp bạn hoàn thành bản nguyên tắc kinh doanh

Xác định các tiêu chuẩn đạo đức nào là quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn.

Trước khi công bố về tiêu chuẩn đạo đức của mình, bạn cần phải xác định mục tiêu và tầm nhìn chiến lược của công ty. Hãy dành thời gian để đánh giá chuẩn mực đạo đức hiện tại trong công ty cũng như xác định hướng đi trong tương lai. Điều này sẽ giúp định hướng việc tạo ra một bản nguyên tắc đạo đức mà bạn sẽ tự tin để trình bày trước mọi người.

Lời khuyên của tôi là: Xác định chuẩn mực đạo đức của công ty với một bài kiểm tra bằng tiếng anh trên Linkedin. Sau đó học cách tạo ra một quy định nhiệm vụ tại MindTools.

Tìm các mô hình nguyên tắc đạo đức kinh doanh trực tuyến

Điều gì làm nên một bản nguyên tắc đạo đức kinh doanh thành công? Hãy nhìn vào các tiêu chuẩn đạo đức của các doanh nghiệp có trách nghiệm với xã hội và được tôn trọng, những tấm gương này có thể truyền cảm hứng cho bạn, để tạo ra bản nguyên tắc đạo đức kinh doanh cho doanh nghiệp mình

Lời khuyên của tôi là: Tìm các Nguyên tắc Đạo đức tại Careerlink , hoặc tải Quy tắc Đạo đức và ứng xử trong kinh doanh của ERM.

Nghiên cứu các tiêu chuẩn đạo đức cho doanh nghiệp bạn

Quy tắc đạo đức của công ty bạn sẽ phụ thuộc phần lớn vào loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp và thị trường mục tiêu mà bạn phục vụ. Các hiệp hội nghề nghiệp theo ngành nghề có các quy tắc đạo đức nghề nghiệp mà bạn có thể áp dụng làm điểm cơ bản trong bộ quy tắc đạo đức của công ty bạn.

Lời khuyên của tôi là: Tìm hiểu các quy tắc đạo đức dành cho các hiệp hội nghề nghiệp Hiệp hội kiểm toán viên hành nghề tại Việt Nam, Hiệp hội Ngân hang Việt Nam, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam hoặc Hiệp hội Ngành Dược.

Hoặc tham khảo hiệp hội ngành nghề của trung ương hay địa phương.

Việc đào tạo đạo đức của nhân viên giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của bạn

Cho nhân viên của bạn tham gia các khóa đào tạo về đạo đức, đảm bảo rằng hướng dẫn của bạn không những được tuân theo, mà nhân viên còn có thể tự đánh giá, quyết định cũng như thực hiện hành vi đạo đức của riêng mình.

Bạn có thể sử dụng việc đào tạo đạo đức cho việc tạo ra các nguyên tắc đạo đức kinh doanh, giúp củng cố thêm các kỹ năng đạo đức của các nhà lãnh đạo cũng như để đào tạo toàn bộ nhân viên trong công ty.

Đào tạo đạo đức một cách linh hoạt, thiết thực thông qua các cuộc hội thảo tại chỗ hoặc các hội thảo, hoặc thông qua các lớp học trực tuyến hoặc video và DVD.

Lời khuyên của tôi là: Đại học Pace , IRTC hay  Thương gia Việt cung cấp bộ công cụ đào tạo đạo đức mà bạn có thể sử dụng để tạo ra một chương trình đào tạo ngay tại công ty, ngoài việc đào tạo trực tuyến hay tại lớp.

Đăng ký một khóa học mẫu tại Edumall hay  National Association of Realtors cung cấp khóa đào tạo đạo đức trực tuyến.

Lời khuyên và phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện tốt nhất hướng dẫn này

  • Hãy đảm bảo rằng các quy tắc đạo đức kinh doanh cũng quan trọng như các quy tắc khác của công ty, cho dù đó là chính sách chống phân biệt đối xử hoặc thủ tục dịch vụ khách hàng; đảm bảo nhân viên biết các nguyên tắc đạo đức của bạn sẽ được thực thi một cách nghiêm túc
  • Sử dụng nguyên tắc đạo đức của bạn là bước đầu tiên trong việc tạo ra văn hoá doanh nghiệp và đạo đức. Thiết lập một ủy ban đạo đức để giám sát các tiêu chuẩn đạo đức. Khi có nhân viên vi phạm đạo đức cần bị báo cáo. Ngoài ra, có thể duy trì một cuộc thảo luận về đạo đức trong công ty, thông qua các cuộc họp hàng quý hoặc hàng tháng hoặc các buổi tư vấn.
Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn