Hướng dẫn về giá cả và chi phí bảo hiểm nha khoa.

Cung cấp bảo hiểm nha khoa cho nhân viên có vẻ như là một kế hoạch khó khăn và tốn kém. Tuy nhiên, các chương trình bảo hiểm nha khoa dành cho doanh nghiệp có chi phí chỉ bằng khoảng 10% chi phí của một chương trình bảo hiểm y tế dành cho doanh nghiệp nhỏ. Việc cung cấp bảo hiểm nha khoa cho nhân viên có thể cải thiện được tỷ lệ  giữ chân nhân viên của công ty và cải thiện khả năng thu hút nhân viên xuất sắc.

  1. Quy mô của công ty sẽ ảnh hưởng đến chi phí và khả năng tham gia vào các chương trình bảo hiểm nha khoa.
  1. Chi phí sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng loại chương trình bảo hiểm nha khoa khác nhau.
  1. Số tiền mà nhân viên đóng góp để mua bảo hiểm nha khoa sẽ ảnh hưởng đến chi phí chung của chương trình bảo hiểm nha khoa dành cho doanh nghiệp nhỏ.

Các bước thực hiện.

Những gợi ý tốt nhất giúp bạn tìm hiểu về giá cả và chi phí bảo hiểm nha khoa.

Hiểu rõ rằng chi phí của các chương trình bảo hiểm nha khoa phụ thuộc vào quy mô công ty và sức khỏe của nhân viên.

Chi phí bảo hiểm nha khoa phụ thuộc vào quy mô công ty. Công ty bạn có thể phải trải qua đợt kiểm tra các thói quen của nhân viên, điều có thể ảnh hưởng đến việc báo giá bảo hiểm nha khoa. Nếu nhân viên của bạn có vấn đề về sức khỏe, giá bảo hiểm có thể sẽ cao hơn.

Lời khuyên của tôi là: Trên trang web của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam bạn có thể tìm kiếm các văn phòng của họ tại địa phương để biết thêm về những quy định đối với doanh nghiệp mình. Bạn cũng có thể gọi cho các công ty môi giới bảo hiểm như Ebaohiem để xác định xem công ty của bạn có đủ điều kiện tham gia một chương trình  bảo hiểm nha khoa dành cho doanh nghiệp nhỏ hay không.

Kế hoạch giá từ các nhà cung cấp bảo hiểm nha khoa có thể biến đổi

Chương trình bảo hiểm nha khoa đắt nhất là bồi hoàn trực tiếp, đòi hỏi công ty của bạn phải có một khoản tiền cho bảo hiểm nha khoa. Trong chương trình này, bạn có thể không biết chi phí bảo hiểm nha khoa phải trả trong năm tới. Chương trình bảo hiểm nha khoa dành cho doanh nghiệp nhỏ ít tốn kém nhất là chương trình bồi thường, trong đó công ty của bạn trả phí bảo hiểm cho các nhà cung cấp bảo hiểm nha khoa, sau đó trả cho các nha sĩ điều trị. Các kế hoạch bồi thường đơn giản hơn cho công ty của bạn; tuy nhiên, chi phí cho nhân viên lại không như vậy. Có các loại chương trình bảo hiểm nha khoa khác như chương trình nha khoa cho người tự kinh doanh và các chương trình quản lý y tế, điều này cũng có thể làm giảm chi phí bảo hiểm nha khoa cho công ty bạn.

Lời khuyên của tôi là: Hội răng hàm mặt Việt Nam có rất nhiều bài viết về các chương trình nha khoa hoàn trả trực tiếp, bạn có thể đọc và tham khảo. Truy cập vào bảo hiểm nha khoa Navii để tìm hiểu thêm và có được báo giá cho công ty bạn. Hay đăng ký nhận báo giá từ bảo hiểm nha khoa Bảo Việt .

 Số tiền đóng góp của nhân viên sẽ làm giảm chi phí bảo hiểm nha khoa cho công ty của bạn

Một cách để quản lý chi phí của các chương trình bảo hiểm nha khoa doanh nghiệp là quản lý khoản đóng góp của nhân viên. Bạn có thể tăng số tiền đóng góp hàng tháng hoặc bạn có thể điều chỉnh số tiền đồng thanh toán của nhân viên. Bạn có thể tham khảo các báo giá bảo hiểm nha khoa với mức đóng góp khác nhau của nhân viên hoặc số tiền đồng trả khác nhau của nhân viên để có được mức giá tốt nhất cho tổ chức của bạn.

Lời khuyên của tôi là: Các công ty như Ibaohiem cho phép bạn tìm một nhà môi giới để thảo luận cụ thể về nhu cầu của công ty bạn.

Lời khuyên và phương thức thực hiện.

Lời khuyên để thực hiện tốt nhất hướng dẫn này.

  • Hãy nhớ rằng bất cứ khoản gì công ty trả cho bảo hiểm nha khoa đều được khấu trừ thuế.
  • Xác định xem tất cả nhân viên có muốn tham gia chương trình bảo hiểm nha khoa không. Việc họ không tham gia có thể làm ảnh hưởng đến chi phí của công ty bạn. Đối với một số nhân viên, việc tự mua bảo hiểm nha khoa có thể ít tốn kém hơn so với mua theo kế hoạch của công ty.

                                                                                                                                Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn