Nhận bản tin

Nhận tin tức, công cụ và lời khuyên quảng cáo pay per click và marketing qua tìm kiếm B2B mới nhất với Bản tin Thương gia Việt. Mỗi tháng, bạn sẽ nhận được:

-Lời khuyên chuyên môn để tối đa hóa tỷ lệ ROI cho chiến dịch marketing qua tìm kiếm B2B của bạn

-Công cụ SEM (Search Engine marketing – bao gồm SEO và PPC) để tối ưu hóa chiến dịch markting online của bạn

-Xem sách trắng và nghiên cứu vè marketing qua tìm kiếm B2B của Thương Gia Việt – Các bản cập nhật mới nhất về các tính năng sản phẩm mới của Thương gia Việt