Các đơn vị cung cấp và tài liệu hỗ trợ

Thương gia Việt hiểu rằng các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo marketing thường kéo dài việc quản lý một vài chương trình marketing online cùng một lúc. Chúng tôi biết hiệu quả là chìa khóa để quản lý chiến dịch marketing qua tìm kiếm B2B thành công cho nhiều khách hàng.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã phát triển một số công cụ để giúp các công ty dịch vụ truyền thông quảng cáo của chúng tôi thực hiện điều đó một cách dễ dàng và đạt được hiệu quả trên Thương gia Việt cho các khách hàng B2B của họ.

Giới thiệu khách hàng của công ty dịch vụ truyền thông quảng cáo trên Thương gia Việt

Được thiết kế để giúp bạn giới thiệu Thương gia Việt như là trang “phải mua” để tiếp cận những người mua là doanh nghiệp trực tuyến, sự giới thiệu này có thể để riêng hoặc dễ dàng được đưa vào tài liệu marketing của các công ty đạt tiêu chuẩn của bạn

Chương trình marketing online B2B dành cho các công ty liên kết

-Quảng cáo trên danh bạ doanh nghiệp

– Mua 3 danh mục doanh nghiệp được tặng một! Chỉ cần sử dụng mã khuyến mại khi đăng ký để nhận được đề nghị đặc biệt này. Chỉ sử dụng một lần cho mỗi tài khoản khách hàng.

-Quảng cáo Banner – vui lòng liên hệ với giám đốc bán hàng khu vực của bạn để tìm hiểu thêm về các ưu đãi đặc biệt cho quảng cáo banner.

Quảng cáo Thương gia Việt trên trang của bạn

Thương gia Việt tự hào về quan hệ đối tác của mình và hoan nghênh cơ hội để thúc đẩy quảng bá các liên minh này với các đối tượng chính. Nếu bạn muốn thêm logo Thương gia Việt vào trang web của bạn hoặc kể cả trong tài liệu quảng cáo tiếp thị của bạn:

-Gửi yêu cầu đến quản lý phát triển các công ty dịch vụ truyền thông quảng cáo của Thương gia Việt để sử dụng logo hoặc liên hệ với nhân viên quản lý tài khoản Thương gia Việt của bạn.

-Hoàn thành hợp đồng sử dụng Logo Thương gia Việt được cung cấp cho bạn và fax một bản sao hợp đồng

-Khi được tiếp nhận và phê duyệt, bạn sẽ nhận được tiền và các điều khoản cho vị trí đặt logo