Kế hoạch kinh doanh giống như một bản đồ chỉ dẫn, cho thấy doanh nghiệp của bạn đang đi đâu và cách thức hoạt động của doanh nghiệp sẽ như thế nào. Bản kế hoạch kinh doanh sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết về mục tiêu mà công ty bạn hướng đến, hơn là chỉ đơn giản cung cấp cho bạn một lộ trình để đi theo.

Bạn có thể sử dụng kế hoạch kinh doanh để truyền đạt tầm nhìn của bạn đến các nhà đầu tư tiềm năng, thu hút nhân viên chủ chốt, đưa triển vọng kinh doanh mới, hoặc thỏa thuận với các nhà cung cấp. Khi viết một bản kế hoạch kinh doanh, cần có các phần sau:

  1. Mô tả doanh nghiệp.
  1. Thông tin tiếp thị.
  1. Thông tin tài chính.
  1. Thông tin quản lý.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn lập một bản kế hoạch kinh doanh

Hãy để phần mềm lập kế hoạch kinh doanh làm điều đó cho bạn

Phần mềm lập kế hoạch kinh doanh cho bạn thấy cách làm thế nào để viết một bản kế hoạch kinh doanh, bằng cách phá vỡ quy trình thành các bước đơn giản.

Lời khuyên của tôi là: Phần mềm Gantt plus hay Business Plan Pro đã khẳng định vị trí vững chắc trong thị trường phần mềm lập kế hoạch kinh doanh, và có sẵn để tải ngay trong phiên bản tiêu chuẩn. Bạn có rất nhiều biểu mẫu kế hoạch kinh doanh, một thư viện lớn về mẫu kế hoạch kinh doanh, hàng ngàn hồ sơ ngành, và có thể nhập dữ liệu tài chính từ QuickBooks.

Sắp xếp các tiêu chí cần thiết – lập một bản mẫu kế hoạch kinh doanh

Trước khi bạn bắt đầu viết một bản kế hoạch kinh doanh, phải biết kế hoạch kinh doanh được tạo một cách chuyên nghiệp là như thế nào và cần bao gồm những gì, sau đó tạo mẫu kế hoạch kinh doanh phù hợp với nhu cầu của bạn.

Lời khuyên của tôi là: Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ của Mỹ (SBA) đã phát triển một hướng dẫn trực tuyến để giúp các doanh nghiệp nắm được các kiến thức sơ đẳng về cách viết một bản kế hoạch kinh doanh.

Tìm bản kế hoạch kinh doanh mẫu phù hợp

Thành công luôn để lại các kinh nghiệm học hỏi, vì vậy sẽ rất đáng giá nếu bạn tìm kiếm được một bản kế hoạch kinh doanh mẫu và có thể sử dụng nó làm hình mẫu.

Lời khuyên của tôi là: Tìm kiếm trong số hàng trăm bản kế hoạch kinh doanh thực tế tại bytuong.com hay Business Plan Archive hoặc tìm kiếm trên trang BusinessPlans.com các bản kế hoạch kinh doanh mẫu dành cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào, bao gồm các kinh doanh trên Internet, dịch vụ và bán lẻ. Ngoài ra còn có rất nhiều thông tin tư vấn lập kế hoạch kinh doanh trên mạng sẵn sàng chỉ cho bạn cách để viết một kế hoạch kinh doanh.

Dành ra một phần văn bản để viết tóm tắt trong các biểu mẫu kế hoạch kinh doanh

Phần 1 của các bản mẫu kế hoạch kinh doanh nên là phần ‘tóm tắt dự án’. Ở đây bạn sẽ tóm tắt toàn bộ kế hoạch của bạn và giải thích tại sao công ty của bạn sẽ thành công. Đây là phần quan trọng nhất của toàn bộ kế hoạch. Các nhà đầu tư có thể quyết định liệu có nên quay lại doanh nghiệp của bạn hay không dựa trên bản tóm tắt dự án.

Lời khuyên của tôi là: Mặc dù bản tóm tắt dự án được đưa ra trước tiên, nhưng đừng viết nó cho tới khi bạn hoàn thành phần còn lại của bản kế hoạch. Tìm hiểu điều gì sẽ đóng góp vào thành công của bản tóm tắt tại Open Forum hay SBA

Độ dài phù hợp

Nếu bản kế hoạch của bạn quá dài, không ai có thể đọc hết nó; còn nếu nó quá ngắn, có vẻ như bạn đã không thực sự chú tâm đến công việc kinh doanh của mình. Một bản kế hoạch kinh doanh mẫu tốt sẽ giúp bạn thiết lập giới hạn độ dài phù hợp cho bản kế hoạch kinh doanh của mình.

Lời khuyên của tôi là: Tham khảo độ dài phù hợp của bản kế hoạch kinh doanh trên Bplans.com ,trang trợ giúp miễn phí từ nhà cung cấp phần mềm kế hoạch kinh doanh Palo Talto.

Nhận sự trợ giúp về cách viết một kế hoạch kinh doanh

Để đảm bảo kế hoạch của bạn có các yếu tố phù hợp và có vẻ chuyên nghiệp, hãy tham khảo các tư vấn cá nhân và hướng dẫn về việc tìm ra các mẫu kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Lời khuyên của tôi là: Dynamicbusinessplan.com có thể giúp bạn có được tất cả những hỗ trợ cần thiết cho công việc kinh doanh, bao gồm cách viết kế hoạch kinh doanh và tư vấn kinh doanh miễn phí. Trong số các nguồn dành cho các doanh  nghiệp mới trên trang Thương gia Việt, có các mẫu kế hoạch kinh doanh có thể tải xuống miễn phí.

Đừng quên các biểu mẫu tài chính

Nếu bạn muốn kế hoạch của mình có kết quả, đảm bảo rằng các mẫu tài chính của bạn trông thật chuyên nghiệp và thông tin phải chính xác.

Lời khuyên của tôi là: Trang ketoanthucte.vn cung cấp miễn phí biểu mẫu tài chính chuyên nghiệp để bạn có thể thêm vào bản kế hoạch kinh doanh của bạn.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • “Nếu bạn đang sử dụng bản kế hoạch kinh doanh để sắp xếp hoạt động tài chính ngân hàng, hãy nhớ bốn tiêu chí trong phép phân tích tín dụng: người vay, dòng tiền, vốn và tài sản thế chấp.
  • “Sau khi bạn viết bản kế hoạch của mình, hãy tiếp tục cập nhật thông tin để lần sau bạn cần sử dụng, bản kế hoạch đã sẵn sàng để sử dụng.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn