Các nhà tư vấn về lập kế hoạch kinh doanh có thể mang lại nhiều kinh nghiệm thực tế cho công ty của bạn, từ việc giúp bạn thiết lập văn phòng đến việc chọn mua đúng phần mềm, lập kế hoạch tiếp thị và thuê nhân viên.

Dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh có thể giúp bạn tiếp cận phạm vi công nghệ rộng hơn mà bạn có thể đã bỏ qua. Các công ty tư vấn lập kế hoạch kinh doanh có thể giúp công ty của bạn thu được lợi nhuận cao hơn bằng cách tiến hành nghiên cứu thị trường và đào tạo nhân viên của bạn.

Một khi doanh nghiệp của bạn đã hoạt động được một thời gian, chuyên gia về dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh có thể đánh giá lại các chính sách của công ty bạn và đánh giá cấp độ dịch vụ khách hàng cũng như kiến ​​thức của nhân viên.

Một dịch vụ tư vấn sẽ đề xuất một chương trình đảm bảo công ty của bạn được sử dụng các phương pháp kinh doanh tốt nhất để duy trì công ty đứng đầu trên thị trường. Có một số cách để bạn có thể tăng lợi nhuận thông qua hợp tác với các nhà tư vấn về lập kế hoạch kinh doanh.

  1. Sử dụng dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh để thiết lập doanh nghiệp của bạn
  1. Tìm các nhà tư vấn lập kế hoạch kinh doanh để phát triển doanh nghiệp
  1. Hợp tác với một công ty tư vấn lập kế hoạch kinh doanh để quản lý hoạt động kinh doanh của bạn

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn tìm hiểu về dịch vụ tư vấn lập kế hoạch kinh doanh

Khởi đầu ấn tượng với các dịch vụ viết kế hoạch kinh doanh

Bạn có thể đã tham gia một số khóa học về kinh doanh ở trường, nhưng nhiệm vụ chính của bạn là điều hành doanh nghiệp. Bằng cách thuê một công ty tư vấn kinh doanh để lên kế hoạch kinh doanh và có được một khoản vốn vay cần thiết, sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng và tập trung vào những việc bạn có thể làm tốt nhất.

Lời khuyên của tôi là: Tìm các biểu mẫu kế hoạch dành cho doanh nghiệp nhỏ tại  More Business hay ocd.vn. Trang Master Plans cung cấp danh sách mở rộng về các tiêu chuẩn có thể áp dụng cho công ty của bạn và bạn sẽ được hỗ trợ viết kế hoạch kinh doanh.

Hợp tác với các công ty tư vấn lập kế hoạch kinh doanh để cải thiện tình hình kinh doanh thực tế của bạn

Trong khi bạn đang bận rộn phát triển doanh nghiệp của mình, nhân viên của bạn có thể đang làm việc trong một văn phòng lạc hậu và không hiệu quả. Bằng cách hợp tác với một công ty tư vấn lập kế hoạch kinh doanh để đánh giá lại các chính sách và thủ tục của công ty bạn, bạn sẽ giúp toàn bộ công ty bạn hoạt động hiệu quả hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Lời khuyên của tôi là: Tham khảo Edcon hay Brightwood để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn tăng trưởng thông qua việc sử dụng chiến lược 4 phần, xoay quanh các nguyên tắc đánh giá, khởi đầu, kết cấu và vươn lên của họ. Truy cập trang SCORE hay kehoachviet.com  để nhận các lời khuyên từ các chuyên gia tư vấn đã về hưu và tìm nguồn tài trợ cần thiết để bắt đầu việc kinh doanh.

Hợp đồng tiếp tục tư vấn kinh doanh

Bạn có thể giảm một số chi phí bằng cách thuê ngoài hoàn toàn các nhà tư vấn lập kế hoạch kinh doanh, những người có thể thiết lập hệ thống mới, quản lý các hoạt động hàng ngày và các cơ sở dư liệu nền tảng cho báo cáo. Các dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ và đào tạo liên tục.

Lời khuyên của tôi là: Nhận nguồn hỗ trợ liên tục từ  Caycon hay khi bạn bắt đầu kinh doanh. Nhà cung cấp dịch vụ này không chỉ dừng lại ở lập kế hoạch kinh doanh, mà ở họ còn có thể đào tạo nhân viên của bạn và theo dõi liên tục khi công ty phát triển. Trang SBA  sẽ đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cho các doanh nhân khởi nghiệp và đưa doanh nghiệp bạn trở thành một doanh nghiệp thành công.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • Phỏng vấn ít nhất hai hoặc ba dịch vụ tư vấn lập kế hoạch kinh doanh, trước khi quyết định hợp tác với một công ty tư vấn để đảm bảo rằng họ phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của bạn.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn