Xem lại báo cáo tài chính để xác định xem bạn có bị ứ đọng hàng tồn kho hay không. Hàng tồn kho này có thể bán để cải thiện dòng tiền của doanh nghiệp và tiết kiệm chi phí kho bãi. Lập một báo cáo hàng tồn kho chi tiết và xác định chính xác những loại hàng nào nên đưa vào thanh lý.

Kiểm tra chất lượng và tình trạng của hàng tồn kho dư thừa và xác định mặt hàng nào phù hợp để bán. Lập danh sách các mặt hàng này và xác định chi phí. Từ đó, đưa ra được mức giá tối thiểu có thể chấp nhận được mà không bị lỗ khi bán thanh lý. Tính giá trị thứ hai với tỷ suất lợi nhuận tối thiểu để giúp bạn trong quá trình đàm phán. Thực hiện theo ba bước dưới đây để tìm hiểu cơ bản về việc thanh lý.

  1. Xác định các công ty dịch vụ thanh lý hàng tồn kho của doanh nghiệp.
  1. Định vị các nhà tư vấn thanh lý hàng tồn kho của doanh nghiệp.
  1. Nghiên cứu về thanh lý hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn hiểu cơ bản về thanh lý doanh nghiệp

Tìm kiếm các công ty thanh lý doanh nghiệp

Nghiên cứu các công ty cung cấp dịch vụ thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp cho ngành hoặc loại hàng hóa bạn kinh doanh. Nói chuyện với các đối tác kinh doanh và đồng nghiệp để xác định danh tiếng của các công ty này tại địa phương. Đọc thông tin được cung cấp trên trang web của các công ty này để xác định xem họ có đủ kỹ năng để hỗ trợ hay không.

Lời khuyên của tôi là: Lên lịch các cuộc họp với các công ty cung cấp giải pháp thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp để thẩm định giá trị hàng hóa của bạn và đưa ra báo giá dịch vụ của họ. Tiffany & Son hay Power Retailing của nước ngoài là những công ty nổi tiếng chuyên về dịch vụ thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp.

Thuê chuyên gia về thanh lý hàng tồn kho của doanh nghiệp

Xác định quy mô và phạm vi hàng tồn kho dư thừa để xác định xem có cần dịch vụ thanh lý hàng tồn kho hay không. Việc đóng cửa kinh doanh do giải thể, bệnh đột ngột hoặc tử vong thường đòi hỏi dịch vụ của một nhà tư vấn. Họ có thể thẩm định giá trị hàng hóa, sắp xếp lại để bán và phân phối.

Lời khuyên của tôi là: Xem xét các đề xuất từ ít nhất ba công ty khác nhau trước khi chọn một công ty. Nhìn vào giá cả, mức độ dịch vụ, tính kịp thời và danh tiếng. Yêu cầu và theo dõi ý kiến tham khảo từ các khách hàng trước để xác nhận mức độ dịch vụ được cung cấp. Quitting Business là nhà cung cấp dịch vụ thanh lý hàng tồn kho của doanh nghiệp có thể hỗ trợ bạn.

Tìm hiểu về vấn đề thanh lý hàng tồn kho của doanh nghiệp

Tăng cường kiến thức của bạn về thanh lý hàng tồn kho của doanh nghiệp bằng cách đọc sách và các ấn phẩm về chủ đề này. Đầu tư thời gian đầu tư để tìm hiểu sẽ tạo thuận lợi cho bạn trong các cuộc thảo luận về tình trạng ứ đọng hàng tồn kho, hàng hóa dư thừa và đạt hiệu quả khi làm việc với nhà cung cấp dịch vụ thanh lý hàng tồn kho với kế toán của bạn. Xem xét các mức hàng tồn kho phù hợp với loại hình kinh doanh của bạn và làm việc với người quản lý hàng tồn kho để giữ các giá trị ở mức phù hợp.

Lời khuyên của tôi là: Lựa chọn sách để tăng hiểu biết của bạn về ngành này. Có nhiều kỹ thuật được sử dụng để tăng giá trị hàng thanh lý có thể được hoàn thành mà không cần tư vấn bên ngoài. Truy cập trang Companyrescue.co.uk để hiểu thêm về vấn đề này. Hoặc lên amazon đặt mua cuốn sách “The Economics of Life Insurance: Human Life Values – Their Financial Organization, Management, and Liquidation”. Học hỏi từ những sai lầm của người khác là một cách tuyệt vời để tránh phải thanh lý hàng.

Lời khuyên & phương thức thực hiện 

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này:

  • Giảm rủi ro thanh lý hàng tồn kho doanh nghiệp bằng cách theo dõi chặt chẽ hàng hóa và tránh để hàng tồn kho bị tràn lan. Giảm sản xuất để đảm bảo hàng tồn kho ở mức tối thiểu.
Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn