Các công ty nhượng quyền thương mại ngày càng trở nên phổ biến với các doanh nhân đang tìm kiếm một cơ hội nhượng quyền kinh doanh dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ mà họ có thể sở hữu và vận hành mà không cần thực hiện quá nhiều công tác chuẩn bị nền tảng.

Trong khi đó, phần lớn các thương hiệu nhượng quyền kinh doanh được giao bán đều chia sẻ các mô hình kinh doanh tương tự nhau; tuy nhiên, vẫn tồn tại những sự khác biệt lớn giữa các cơ hội nhượng quyền thương mại và các yêu cầu đầu tư.

Hãy bắt đầu một thương hiệu nhượng quyền nếu bạn đang tìm kiếm một doanh nghiệp có một cái tên dễ nhận biết và có một tổ chức kinh doanh đã được kiểm chứng. Một công ty nhượng quyền thương mại sẽ hỗ trợ bạn các vấn đề cơ bản như mở và điều hành doanh nghiệp; và sau đó bạn có thể thêm thắt chút ít dấu ấn cá nhân của bạn khi doanh nghiệp được mở.

Trước khi xem xét các công ty và các thương hiệu nhượng quyền thương mại được giao bán, hãy dành thời gian để tìm hiểu các khái niệm cơ bản về nhượng quyền thương mại dành cho doanh nghiệp nhỏ.

  • Hãy xem các yêu cầu đầu tư của việc nhượng quyền thương mại cho một công ty nhỏ khi bạn xem xét các lựa chọn của mình.
  • Hợp tác với các chuyên gia sẽ giúp bạn tìm ra cơ hội nhượng quyền thương mại tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ để phù hợp với nhu cầu của bạn.
  • Bắt kịp các cơ hội nhượng quyền thương mại dành cho doanh nghiệp nhỏ mới xuất hiện để mở rộng các lựa chọn của bạn.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn nắm bắt được các cơ hội nhượng quyền thương mại dành cho doanh nghiệp nhỏ

Tìm hiểu về chi phí nhượng quyền thương mại dành cho doanh nghiệp nhỏ

Khi bạn bắt đầu tìm kiếm để mua một thương hiệu nhượng quyền, hãy cân nhắc việc hợp tác với một công ty cung cấp nhiều chương trình để bạn có thể xem xét được mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận được. Hãy xem xét số tiền đầu tư, trình độ của nhân viên bạn sẽ quản lý và khoảng thời gian cần thiết để bạn suy nghĩ trước khi ký hợp đồng với thương hiệu.

Lời khuyên của tôi là: Tìm thông tin nhượng quyền và các blog của các chuyên gia tư vấn doanh nghiệp tại Công ty Luật Sblaw hay Franchise Business Review. Tìm hướng dẫn và thông tin về chi phí và rủi ro liên quan đến việc mở thương hiệu nhượng quyền và những việc gì tốt nhất cần làm cho doanh nghiệp của bạn tại Franchise Solutions.

Tìm các chuyên gia tư vấn để hướng dẫn bạn lựa chọn đúng công ty nhượng quyền

Các công ty nhượng quyền thường hợp tác với bên thứ ba là các công ty tư vấn để được tư vấn về nhượng quyền thương mại, tiến hành quá trình kiểm tra ban đầu và đưa ra các ứng viên đủ điều kiện. Còn các mô hình doanh nghiệp kinh doanh tại nhà đặc thù thường sẽ trả tiền tư vấn trực tiếp cho các chuyên gia tư vấn. Các chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn bạn quá trình để xác định xem tài chính và tính cách của bạn có phù hợp với một công ty cụ thể hay không.

Lời khuyên của tôi là: Franchising.vn cung cấp thông tin về các cơ hội nhượng quyền khác nhau cũng như thông tin trong ngành về các xu hướng hiện tại và các vấn đề ảnh hưởng đến ngành nhượng quyền thương mại. Tìm kiếm hệ thống đầu vào/ra cho doanh nghiệp, cũng như các tin tức và nguồn thông tin khác thông qua từ Công ty Luật Dazpro

Sử dụng các công cụ thông tin nhượng quyền tốt nhất để đưa ra quyết định cuối cùng

Ghé thăm các thương hiệu nhượng quyền đang hoạt động trong khu vực của bạn và đề đạt chủ sở hữu thương hiệu chia sẻ kinh nghiệm mở doanh nghiệp mà họ đã trải qua. Tìm hiểu từ các nguồn thông tin độc lập càng nhiều càng tốt trước khi bạn tiếp cận công ty nhượng quyền mà bạn quan tâm. Kiểm tra các trang web của các tạp chí chuyên ngành để đảm bảo bạn có tất cả thông tin cần thiết khi đưa ra quyết định.

Lời khuyên của tôi là: Tham gia các sự kiện và nhận các bản đánh giá các công ty nhượng quyền khác nhau cũng như thông tin cơ bản và hướng dẫn từ Franchisedirect.com. Trang Franchising.vn hay  cung cấp các giải pháp và ý tưởng về ngành nhượng quyền thương mại, có thể giúp bạn đưa ra quyết định lựa chọn thương hiệu nhượng quyền nào, đồng thời giúp bạn theo kịp các xu hướng và tin tức đang diễn ra.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • “Trong khi bạn đang tìm kiếm một thương hiệu nhượng quyền dành cho doanh nghiệp nhỏ, hãy tham khảo các trợ lý ngân hàng của bạn, các chuyên gia tư vấn tài chính và các cố vấn doanh nghiệp để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên nhu cầu cá nhân của bạn.
Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn