Theo Vietnam Briefing, trong năm 2017, 92 công ty khởi nghiệp nhận được khoản đầu tư trị giá 291 triệu USD, tăng 42% so với năm 2016, với các nhà đầu tư trong nước chiếm 46 triệu USD, và các nhà đầu tư nước ngoài chiếm 245 triệu USD.

Cho dù bạn muốn trở thành một nhà đầu tư thiên thần hay cần một nhà đầu tư thiên thần tài trợ vốn hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn, thì việc tìm hiểu những điều cơ bản về nhà đầu tư thiên thần sẽ đưa bạn đến gần hơn mục tiêu của mình.

Các nhà đầu tư thiên thần luôn tìm kiếm cơ hội làm việc với các công ty đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Trong khi các đề án công nghệ sẽ xếp hạng những lĩnh vực đầu tư yêu thích với các nhà đầu tư thiên thần, thì các lĩnh vực đầu tư khác cũng thường được các nhà đầu tư tài trợ.

Hầu hết các nhà đầu tư thiên thần tài trợ về tài chính chủ yếu làm việc với các công ty họ đã hiểu biết rõ và có thể đưa ra các ý kiến chuyên môn. Hãy ghi nhớ những điều sau đây về tài trợ tài chính của các nhà đầu tư thiên thần, những điều này đóng vai trò như một nhân tố giúp hoàn thiện việc tìm hiểu các thông tin về tài chính khởi nghiệp:

  1. Các giao dịch của nhà đầu tư thiên thần điển hình thường có giá từ 25.000 đến 100.000 USD cho các cá nhân đầu tư thiên thần và lên đến 1 triệu USD cho các nhóm đầu tư thiên thần.
  1. Nhà đầu tư thiên thần thường quyết định trong vòng vài tuần để xem xét họ có nên tài trợ cho một dự án nào đó hay không, vì vậy các doanh nghiệp sẽ không phải chờ đợi lâu như cách họ làm việc với các nhà đầu tư mạo hiểm.
  1. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà đầu tư thiên thần thích giao dịch với các cá nhân/ công ty có vị trí gần nhau để dễ dàng thực hiện việc liên doanh với các dự án mới.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn tìm hiểu về đầu tư thiên thần cơ bản

Tìm hiểu thêm các khái niệm về nhà đầu tư thiên thần

Các nhà đầu tư thiên thần, thường là những cá nhân giàu có, khi chính bản thân các doanh nhân đó đầu tư vốn của họ vào các dự án mới. Các nhà đầu tư thiên thần nhỏ trong các mạng lưới/ nhóm (chiếm khoảng 20% trong số tất cả các nhà đầu tư thiên thần) tham gia góp vốn và nghiên cứu để hỗ trợ các công ty mới, do đó cho phép đầu tư cá nhân nhỏ hơn vào các dự án lớn hơn.

Nhờ động lực họ đã phát triển thành công doanh nghiệp của mình, bây giờ họ muốn giúp doanh nghiệp khác đạt được thành công, bên cạnh đó họ cũng mong đợi thu về lợi nhuận cho đầu tư của họ. Do có rủi ro đối với nhà đầu tư thiên thần, nên họ thường đòi hỏi khoản thu về ít nhất 15-20 lần so với vốn đầu tư ban đầu trong vòng 5 năm và chiến lược rút vốn bao gồm một đợt chào bán hoặc mua lại công khai ban đầu.

Lời khuyên của tôi là: Tìm hiểu thêm về những điều cơ bản của đầu tư thiên thần tại Mạng lưới iAngel, nơi cung cấp hướng dẫn cho nhà đầu tư thiên thần. Mạng lưới phục vụ như một thị trường trực tuyến giúp kết nối những người mới khởi nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ.

Angel 4 us hay trang nước ngoài như Gust, một mạng lưới của nước ngoài tập trung chủ yếu vào việc tài trợ vốn chủ sở hữu giai đoạn đầu cho các dự án tăng trưởng cao. Thông qua trang của mình, họ cung cấp truy cập vào các báo cáo phân tích thị trường nhà đầu tư thiên thần, giấy tờ làm việc và các ấn phẩm khác liên quan đến đầu tư thiên thần.

Liên kết với các nhà đầu tư thiên thần hoặc một mạng lưới nhà đầu tư thiên thần để tham gia vào các dự án lớn

Nếu bạn muốn hợp tác với các nhà đầu tư thiên thần khác trong các dự án khác nhau, hãy tìm kiếm các mạng lưới và nhóm nhà đầu tư ở địa phương bạn.

Lời khuyên của tôi là: Hãy bắt đầu với trang của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp để có danh sách các mạng lưới/ nhóm nhà đầu tư thiên thần trên khắp cả nước. Bạn có thể vào trang của ef. để tìm hiểu nhóm / nhà đầu tư thiên thần. Sự liên kết chuyên nghiệp của các nhóm đầu tư thiên thần sẽ cung cấp thông tin thành viên, cũng như thông tin giá trị cho các nhà đầu tư và bắt đầu một nhóm đầu tư thiên thần.

Tìm một nhà đầu tư hoặc một hội nhóm đầu tư thiên thần để giúp các ý tưởng/sản phẩm đạt kết quả tốt

Việc tìm nhà đầu tư thiên thần của bạn có thể trở nên đơn giản như tìm kiếm trên Internet. Tìm các nhà đầu tư thiên thần thông qua các kênh tại địa phương như các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp của từng địa phương hoặc Mạng lưới Thương mại Quốc tế, cũng có thể giúp bạn liên kết với các nhà đầu tư thiên thần quốc tế.

Lời khuyên của tôi là: Xem danh sách tại FundingPost.com, một trang trao đổi về đầu tư trực tuyến lớn, giới thiệu các nhà đầu tư và doanh nhân. Về lệ phí ban đầu, bạn sẽ nhận được danh sách chứa thông tin về công ty/thông tin liên hệ của bạn trong thời gian ba tháng; sau đó nhà đầu tư đăng nhập, xem các bản tóm tắt và sau đó liên hệ trực tiếp với các công ty mà họ quan tâm.

Đối với số vốn đầu tư ban đầu, hãy tìm qua các thư mục nhà đầu tư thiên thần tại Gaebler Ventures để tìm các nhóm nhà đầu tư thiên thần. Hãy đọc lời khuyên về tìm nhà đầu tư trên trang Angelinvestorfunding trước khi theo đuổi việc tìm kiếm các nhà đầu tư thiên thần tư nhân.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • “Không ký bất kỳ thoả thuận nào mà không tham khảo ý kiến luật sư của bạn. Bạn có thể đăng ký quyền sở hữu công ty cho nhà đầu tư thiên thần của bạn.
  • “Hãy tìm kiếm các diễn đàn nhà đầu tư để có cơ hội tuyệt vời kết nối và tìm kiếm những cơ hội cho những người khởi nghiệp.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn