Tìm hiểu vai trò của kế toán các khoản phải trả (A / P) trong công ty của bạn. Ghi lại thời gian và thông tin cần thiết để quản lý quá trình này. Có nhiều phương pháp có sẵn để đơn giản hóa quy trình làm việc từ việc nhận hóa đơn bằng giấy hay hóa đơn điện tử cho đến việc thanh toán và sổ phụ ngân hàng.

Quá trình thực hiện công việc của kế toán các khoản phải trả có thể độc lập với các phương pháp kế toán khác, khiến cho công việc này thường được các công ty thuê dịch vụ bên ngoài thực hiện hoặc phải phát triển phần mềm. Một ứng dụng về các khoản phải trả có thể đem lại hiệu quả đáng kể. Ba mục dưới đây cung cấp thêm thông tin về các lựa chọn này.

  1. Tìm hiểu các sản phẩm phần mềm kế toán các khoản phải trả
  1. Đưa ra hồ sơ mời thầu tuyển chọn phần mềm kế toán các khoản phải trả.
  1. Kết nối với các chuyên gia về kế toán các khoản phải trả.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn hiểu cơ bản về kế toán các khoản phải trả

Đánh giá phần mềm kế toán các khoản phải trả

Quản lý quy trình thực hiện công việc hiệu quả hơn bằng cách tìm hiểu phần mềm kế toán các khoản phải trả. Quá trình làm kế toán các khoản phải trả giữa các ngành nghề, các doanh nghiệp là khá nhất quán, dẫn đến việc xuất hiện hàng loạt các ứng dụng kế toán các khoản phải trả. Vì vậy, hãy lập danh sách các tính năng bạn yêu cầu trước khi lựa chọn sản phẩm nào để xem xét.

Lời khuyên của tôi là: Các sản phẩm phần mềm làm tăng số lượng các công ty được hưởng lợi từ tự động hóa A / P. Cả Sybersoft , Fast, Bottom LineRead Soft đều giúp tăng hiệu quả cho doanh nghiệp bằng cách cho phép doanh nghiệp quét tài khoản hóa đơn giấy tờ phải thanh toán và tải lên các chi tiết liên quan thành định dạng điện tử. Phần mềm này loại bỏ công việc nhập dữ liệu đồng thời tăng độ chính xác đáng kể.

Xác định và lựa chọn hệ thống các khoản phải trả

Tạo danh sách các yêu cầu hiện tại và tương lai đối với việc tự động hoàn toàn quá trình thực hiện các khoản phải trả. Ghi lại toàn bộ quy trình làm việc và xác định các điểm tắc nghẽn và không hiệu quả. Thực hiện theo một chiến lược mua sắm rõ ràng để tăng lợi tức đầu tư và hỗ trợ việc lựa chọn nhà cung cấp phần mềm.

Lời khuyên của tôi là: Tạo một hồ sơ mời thầu RFP và phát hành đến các nhà cung cấp phần mềm. Sử dụng danh sách nhà cung cấp phần mềm kế toán để xác định nhà cung cấp nào cần mời. Lấy mẫu RFP từ hệ thống phần mềm kế toán để giảm thời gian và công sức cần thiết. Thực hiện quy trình mời thầu sẽ mất thời gian, nhưng kết quả đem lại là quyết định mua hàng sáng suốt hơn.

Nhận thông tin về kế toán các khoản phải trả theo ngành

Xem lại quy trình A / P hiện tại và thảo luận với nhân viên của bạn về các lựa chọn có sẵn từ các dịch vụ kế toán các khoản phải trả. Kế toán các khoản phải trả cơ bản tập trung vào là các điều khoản thanh toán, chiết khấu, quản lý nhà cung cấp và các thỏa thuận hợp đồng. Quản lý những điểm chính này sẽ giúp cải thiện dòng tiền và mối quan hệ với nhà cung cấp, cả hai vấn đề này là chìa khóa cho bất kỳ hoạt động kinh doanh thành công nào.

Lời khuyên của tôi là: Xem các thông tin về kế toán các khoản phải trả thông qua mạng lưới các chuyên gia về lĩnh vực này. Tham gia vào Mạng lưới Kế toán Các khoản Phải trả để có quyền truy cập vào các bản tin, thông tin và đánh giá sản phẩm. Mua Forrester Wave để hiểu xu hướng của ngành kế toán các khoản phải trả.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • Ngành viết ứng dụng cho kế toán các khoản phải trả đang trên đà phát triển để đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày một thay đổi. Đầu tư thời gian để tìm hiểu về các hệ thống xử lý hóa đơn và công nghệ để cải thiện dịch vụ và giảm chi phí.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn