Hãy viết ra một danh sách các thông tin về tài chính mà bạn cần từ bảng cân đối kế toán. Báo cáo này là cần thiết để bản quản lý công ty hiệu quả. Ngoài ra, sử dụng phần mềm bảng cân đối cũng giúp các thông tin quan trọng được chính xác, đáng tin cậy và trong tầm tay bạn.

Thảo luận các nhu cầu của bạn với bộ phận tài chính hoặc công ty dịch vụ kế toán. Xem lại danh sách các lựa chọn có sẵn với công cụ phần mềm kế toán.

hiện tại cũng như tìm ra các phương pháp khác và các sản phẩm phần mềm có sẵn để đáp ứng nhu cầu của bạn. Làm theo ba bước dưới đây để mở rộng kiến ​​thức cơ bản về bảng cân đối kế toán.

  1. Xem lại thông tin về bảng cân đối kế toán.
  2. Xem phần mềm phân tích bảng cân đối kế toán.
  3. Tham gia khóa học về bảng cân đối kế toán.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn hiểu hơn về bảng cân đối kế toán.

Đọc bảng cân đối kế toán

Đầu tư thời gian đọc và phân tích bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng được sử dụng để quản lý bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Đọc bảng cân đối chính xác là điều quan trọng để phát triển một kế hoạch kinh doanh trong tương lai và đảm bảo rằng doanh nghiệp tăng trưởng vững mạnh.

Lời khuyên của tôi là: Hãy ngồi xuống và đọc bảng cân đối kế toán. Xem xét thật kỹ lưỡng từng dòng để nắm được tiền đang được chi tiêu vào đâu. Tính toán các tỷ số của bảng cân đối cơ bản để xác định các điểm mạnh và yếu. Đọc các điều cơ bản về bảng cân đối kế toán trên quantri.vn hay  Investopedia để biết thêm thông tin. Tham khảo các quyến sách nói về những điều cơ bản về bảng cân đối kế toán tại Vina Books . hoặc nhà sách Tiền Phong

Tìm hiểu phần mềm cân đối kế toán

Nghiên cứu phần mềm cân đối kế toán để xác định những chương trình nào phù hợp nhất cho công ty của bạn. Lập một danh sách các yêu cầu từ phần mềm phân tích bảng cân đối kế toán, bao gồm số tài khoản trong bảng cân đối tài khoản của công ty, số lượng giao dịch, số người dùng và các loại báo cáo có thể hữu ích. Xem lại các chi tiết với bộ phận kế toán của bạn để được tương trợ trong quá trình lựa chọn.

Lời khuyên của tôi là: Hãy đảm bảo rằng phần mềm bảng cân đối kế toán có thể đáp ứng nhu cầu của bạn bằng cách so sánh các tính năng sẵn có cho việc phân tích bảng cân đối kế toán được thực hiện bằng tay. Thảo luận trong các buổi đào tạo với các nhà cung cấp phần mềm về những tính năng quan trọng này. ACsoft & VietSun, OzgridThe Spreadsheet Store đểu cung cấp mẫu bảng cân đối kế toán trong excel.

Tham gia khóa học về cân đối kế toán

Cải thiện kiến ​​thức của bạn về bảng cân đối kế toán cơ bản và phân tích bảng cân đối kế toán bằng cách tham gia một khoá học sau (đại học). Các khóa học này được phổ biến rộng rãi từ các trường đại học bao gồm lý thuyết và ứng dụng thực tế vào việc phân tích bảng cân đối kế toán.

Lời khuyên của tôi là: Đăng ký một khóa học kế toán về bảng cân đối kế toán từ Viện kế toán Đức Minh, bao gồm tất cả các tài liệu cần thiết để hiểu về phân tích bảng cân đối kế toán và đảm bảo rằng bạn có khả năng đọc và diễn giải các thông tin được cung cấp một cách chính xác. Các tỷ lệ quan trọng và cách dữ liệu này được sử dụng là cơ sở để ra quyết định quan trọng.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • Dành thời gian để xem lại các báo cáo phân tích bảng cân đối kế toán một cách kỹ lưỡng. Có rất nhiều thông tin phong phú ở đó để hỗ trợ việc ra quyết định.
Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn