Các chương trình đào tạo về đạo đức kinh doanh giữ vai trò rất quan trọng đối với những doanh nghiệp muốn đảm bảo nhân viên của họ làm việc theo các quy tắc đạo đức khi tiếp xúc với các đối tác kinh doanh và khách hàng.

Trong xã hội ngày nay, vấn đề đạo đức đã trở thành yếu tố thiết yếu đối với bất kỳ doanh nghiệp thành công nào.

Có một số cách mà chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý có thể có sử dụng để đào tạo đạo đức kinh doanh cho nhân viên.

Đào tạo đạo đức kinh doanh truyền thống có thể bao gồm việc đưa nhân viên đến một địa điểm khác để tổ chức hội thảo, trả lương cho nhân viên tham dự các khóa học tại một trường cao đẳng, đại học hoặc mời chuyên gia đào tạo tại công ty.

Tuy nhiên, hiện nay các chương trình đào tạo đã được phổ biến rộng rãi và có chi phí thấp hơn hơn bao giờ hết nhờ việc sử dụng các công cụ đào tạo trực tuyến.

Cả hai phương án truyền thống và trực tuyến đều bao gồm những điều cơ bản cần phải quan tâm như:

  1. Đào tạo về trách nhiệm cộng đồngtrong vấn đề đa dạng vùng miền và phân biệt đối xử tại nơi làm việc.
  1. Chỉ dẫn về đạo đức kinh doanh liên quan đến chính sách và biện pháp xử lý trong quấy rối tình dục.
  1. Cách phòng ngừa và xử lý bạo lực tại nơi làm việc.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn hiểu các chương trình đào tạo về đạo đức kinh doanh.

Tận dụng các chương trình dùng thử miễn phí để tìm chương trình đào tạo tốt nhất cho công ty bạn

Có rất nhiều công ty và chuyên gia cung cấp các lớp học về đạo đức kinh doanh trực tuyến và trên web. Hãy xác định nhu cầu của công ty bạn, sau đó nghiên cứu các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo đạo đức kinh doanh tiềm năng.

Lời khuyên của tôi là: Nhiều nhà cung cấp chương trình đào tạo trong nước và quốc tế sẽ cung cấp mẫu miễn phí hoặc thử nghiệm để bạn có thể xác định chương trình đào tạo của họ có phù hợp với nhu cầu của công ty bạn hay không.

Edumall cung cấp một số bản mẫu miễn phí, hoặc HR Classroom.

Cân nhắc chương trình đào tạo đạo đức kinh doanh tại chỗ

Có nhiều chương trình đào tạo về đạo đức kinh doanh trên web cho phép nhân viên học trực tuyến và đặt câu hỏi trực tiếp cho các giáo viên và chuyên gia.

Lời khuyên của tôi là: Cả Masterskill  Kỹ năng.edu cung cấp về đào tạo đạo đức trang trên web và tư vấn hoặc bạn có thể tìm đến Corporate-Ethics US.

 Xem xét một chương trình đào tạo đạo đức kinh doanh trực tuyến

Ngày nay, có rất nhiều công ty cung cấp các lớp học đạo đức kinh doanh trực tuyến và hội thảo trên web. Bằng cách đào tạo nhân viên trực tuyến, bạn sẽ giảm chi phí đào tạo nhưng lại tăng tính linh hoạt và còn có thể đào tạo thêm nhiều nhân viên cùng một lúc.

Lời khuyên của tôi là: Edumall  hoặc Myherbalife đưa ra gói đào tạo về đạo đức kinh doanh trực tuyến.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất Hướng dẫn này

  • Tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ đào tạo đạo đức kinh doanh có khả năng điều chỉnh thời gian và nội dung linh hoạt, qua đó bạn có thể có những cách thức đào tạo phù hợp với nhu cầu riêng biệt của công ty và văn hoá doanh nghiệp.
  • Nếu bạn quyết định hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ đạo đức kinh doanh trực tuyến, hãy chắc chắn rằng họ cung cấp thêm tài liệu đi kèm. Điều quan trọng là nhân viên của bạn trải qua quá trình huấn luyện có thể xem lại những gì họ đã học được.
  • Tìm kiếm các chương trình cung cấp chứng chỉ khi quá trình đào tạo hoàn tất. Để có được giấy chứng nhận, nhân viên thường phải làm một bài kiểm tra ngắn. Bằng cách làm này, nhân viên được kiểm tra về những gì họ đã học và cảm thấy có khả năng từ việc nhận được chứng chỉ.
Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn