Mặc dù mỗi doanh nghiệp đều có một tính chất riêng, nhưng có một số thuật ngữ chung có thể áp dụng cho phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh tại nhà. Một doanh nghiệp kinh doanh tại nhà thường có một số yếu tố cụ thể liên quan đến hoạt động hàng năm như thuế và quy định pháp lý.

Một doanh nghiệp muốn hoạt động theo mô hình “kinh doanh tại nhà” cần phải làm quen không chỉ với những chi tiết cần thiết của các loại hình doanh nghiệp kinh doanh tại nhà, mà còn phải hiểu cụ thể một nhà sáng lập muốn bắt đầu lĩnh vực gì, bắt đầu từ đâu và như thế nào.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn hiểu các thuật ngữ chính về doanh nghiệp kinh doanh tại nhà

Chủ doanh nghiệp tư nhân

Bất cứ ai bắt đầu kinh doanh tại nhà thường là chủ một doanh nghiệp tư nhân bởi khi đó chỉ có mỗi mình họ điều hành doanh nghiệp. Không phải tất cả các doanh nghiệp kinh doanh tại nhà đều là doanh nghiệp tư nhân, nhưng thuật ngữ này sẽ là thuật ngữ “cần phải biết” đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo loại hình này.

Lời khuyên của tôi là: Tìm hiểu thêm về các chủ doanh nghiệp tư nhân ở Hiệp hội doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam hoặc trên trang web của Công ty Luật Dương Gia. Trang web này cung cấp thêm thông tin về quan điểm của chính phủ về các chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào.

Mã số thuế của chủ doanh nghiệp

Mã số thuế của chủ doanh nghiệp sẽ áp dụng cho nhiều doanh nghiệp tại nhà. Mã số thuế của chủ doanh nghiệp cho phép hoạt động nhiều loại hình kinh doanh từ văn phòng gia đình, bao gồm thuê thêm nhân viên hoặc báo cáo thu nhập ngoài.

Lời khuyên của tôi là: Tìm hiểu thêm về mã số thuế của chủ doanh nghiệp trên trang chukysogiare.com.

Văn phòng tại nhà

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh tại nhà bao gồm cả văn phòng tại nhà sẽ được hưởng khoản giảm thuế chính thức. Nhưng sáng suốt nhất trong vấn đề này đó là các doanh nghiệp kinh doanh tại nhà nên xem xét cẩn thận xem liệu không gian tại gia có phù hợp sử dụng làm không gian làm việc hay không, trước khi tuyên bố chính thức mở một văn phòng tại nhà.

Lời khuyên của tôi là: Nhận các lời khuyên về thuế về việc mở một văn phòng tại nhà từ Viettax.

Khu vực

Luật theo từng khu vực tại các đô thị có thể là vấn đề cần lưu ý đối với một số loại hình kinh doanh tại nhà. Tốt nhất, bạn nên nghiên cứu kỹ về luật quy hoạch được áp dụng trước khi thiết lập bất kỳ loại hình kinh doanh tại nhà nào, đặc biệt là nếu doanh nghiệp bạn thường xuyên có khách hàng đến giao dịch hoặc gây ra tiếng ồn trên khu vực đó.

Lời khuyên của tôi là: Tìm hiểu thêm về phân vùng quy hoạch cho các doanh nghiệp tại gia tại các trang web của Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh.

Tài sản

Một điều có thể giúp ích trong việc lên kế hoạch hoạt động cho một doanh nghiệp kinh doanh tại nhà đó là loại tài sản nào mà doanh nghiệp có thể sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào. Ngoài ra, hãy chọn loại hình doanh nghiệp mà sẽ điều hành. Bản chất của doanh nghiệp đôi khi chưa rõ ràng, cho nên doanh nghiệp kinh doanh tại nhà có thể điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với những gì một doanh nhân khởi nghiệp có thể đạt được.

Lời khuyên của tôi là: Tìm hiểu thêm về việc sử dụng tài sản và đưa ra lựa chọn đúng đắn trong việc bắt đầu kinh doanh tại nhà tại trang web của Nguyễn Phong .

Làm việc từ xa

Người quản lý hoặc chủ doanh nghiệp kinh doanh tại nhà nói chung sẽ làm việc từ xa, các nhân viên (nếu có) cũng có thể làm việc từ xa như vậy. Làm việc từ xa là hành động tham gia vào hoạt động kinh doanh, mà không phải đi lại tới văn phòng, mà có thể trao đổi công việc ngay từ văn phòng tại nhà.

Lời khuyên của tôi là: Xem trang Chương trình tại trang web của Cloudoffice.com để biết thêm về cách làm việc từ xa.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn