Đào tạo đạo đức kinh doanh là điều cần thiết cho hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong xã hội ngày nay. Đào tạo trách nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp tạo điều kiện cho mối quan hệ với khách hàng và công chúng nói chung, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các đồng nghiệp và người quản lý tại nơi làm việc.

Với nhu cầu ngày càng tăng về đào tạo đạo đức kinh doanh, có rất nhiều lựa chọn để có được đào tạo đạo đức cho doanh nghiệp của bạn. Các cuộc hội thảo về đạo đức nghề nghiệp và các khóa học về đạo đức kinh doanh, cũng như hàng loạt chương trình đào tạo đạo đức kinh doanh trực tuyến đều là những lựa chọn khả thi.

Việc tận dụng tối đa việc đào tạo đạo đức kinh doanh đòi hỏi bạn phải thực hiện một số bước tiên phong trong hoạt động kinh doanh, nhưng thường tốn kém.

Dưới đây là một số cách do Viện Đạo đức Kinh doanh Quốc tế  đưa ra nhằm thúc đẩy môi trường đạo đức trong công ty của bạn:

  1. Không áp dụng chính sách đạo đức kinh doanh chỉ dựa trên yêu cầu pháp lý của địa phương hoặc quốc gia của bạn. Hãy vượt qua những gì được yêu cầu để thể hiện tính cam kết thực sự.
  1. Đảm bảo cung cấp các tài liệu đào tạo bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt nếu cần.
  1. Tập trung vào nhiều điểm tương đồng về văn hoá hơn là sự khác biệt văn hoá trong công ty của bạn

Tìm chương trình đào tạo đạo đức kinh doanh chú trọng việc đưa đạo đức vào thực tiễn trong các tình huống thực tế

Sau khi bạn cử nhân viên đi đào tạo về đạo đức hoặc tham gia các lớp học về đạo đức kinh doanh trên lớp hoặc trên mạng, để áp dụng những gì được học vào thực tiễn sẽ phải tùy thuộc vào chủ doanh nghiệp, người quản lý và nhân viên.

Để tận dụng hiệu quả việc đào tạo đạo đức kinh doanh, bạn có thể tìm một nhà cung cấp đào tạo đạo đức hiểu được tầm quan trọng của việc thực hiện đạo đức kinh doanh trong kinh doanh hằng ngày.

Bạn hãy thử: Hoa sen Business School và LRN cung cấp các chương trình đào tạo đạo đức kinh doanh nhấn mạnh việc giúp doanh nghiệp của bạn áp dụng vào các tình huống thực tế.

Tìm chương trình đào tạo đạo đức kinh doanh đáp ứng được các nhu cầu đặc biệt của doanh nghiệp bạn

Nếu doanh nghiệp của bạn đang giải quyết một vấn đề cụ thể về đạo đức trong kinh doanh, hãy tìm các nhà cung cấp dịch vụ có chương trình đào tạo đạo đức theo lớp học riêng hoặc hội thảo về vấn đề cụ thể đó.

Bằng cách này, bạn có thể tập trung nhiều hơn vào một vấn đề cụ thể mà có thể quan tâm đến nhân viên của bạn thay vì tập trung cả vào các vấn đề không liên quan đến công ty bạn.

Bạn hãy thử: Cả HSBS  và Trường doanh nhân PACE đều cung cấp khóa huấn luyện đặc biệt cho doanh nghiệp của bạn.

Linh hoạt khóa đào tạo đạo đức kinh doanh để tối đa hóa lợi ích cho công ty của bạn

Cách tốt nhất để tận dụng hiệu quả việc đào tạo đạo đức kinh doanh là làm việc với các nhà cung cấp đưa ra giải pháp linh hoạt theo nhu cầu kinh doanh cá nhân của bạn ứng với mức độ chi tiết.

Bạn hãy thử: Cả TCIBCCWeComply đều cung cấp các dịch vụ đào tạo đạo đức có thể tùy chỉnh.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • Khi tìm kiếm nhà cung cấp lớp học về đạo đức kinh doanh hoặc hội thảo về đạo đức kinh doanh, hãy đánh giá qua thành tích hoạt động trước đây của họ. Xem liệu các khách hàng cũ có thực sự tận dụng tối đa những gì đã học được không. Đây là cách tốt nhất để biết liệu một công ty đào tạo có cam kết thực hiện việc đào tạo đạo đức trong doanh nghiệp của bạn hay không

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn