Bạn nghĩ rằng bạn có một sản phẩm hoặc dịch vụ tuyệt vời mà người tiêu dùng sẽ thích. Tuy nhiên, bạn không có đủ tài chính để tiếp thị và phân phối nó. Bạn đã cố gắng vay từ ngân hàng, nhưng họ từ chối bạn. Bạn đã thử với các công ty đầu tư mạo hiểm, nhưng tên tuổi doanh nghiệp của bạn còn quá mới. Bạn có thể hướng tới nhận đầu tư từ ai? Làm thế nào làm việc với một nhà đầu tư thiên thần?

Một nhà đầu tư thiên thần là một cá nhân có tổng giá trị tài sản cao và có thể hỗ trợ đầu tư. Đổi lại, các nhà đầu tư thiên thần thường sẽ muốn sở hữu cổ phần trong công ty của bạn. Để tìm các nhà đầu tư như vậy đòi hỏi một quá trình tìm hiểu. Đối với việc đào tạo về lĩnh vực đầu tư thiên thần, hãy làm các bước sau:

  1. Thiết lập quan hệ với nhà đầu tư thiên thần.
  1. Sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến để tìm thông tin về các nhà đầu tư thiên thần tư nhân.
  1. Tham dự các buổi hội thảo để kết nối với các nhà đầu tư thiên thần.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn tìm hiểu về việc đào tạo liên quan đến việc đầu tư thiên thần

Tìm hiểu tất cả mọi thứ về đầu tư thiên thần

Trước khi bạn bắt đầu quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của mình với một nhà đầu tư thiên thần, điều quan trọng là phải biết tất cả mọi thứ về họ. Các nhà đầu tư thiên thần sẽ đầu tư vào giai đoạn ban đầu của một doanh nghiệp. Vì giai đoạn này là thường rất rủi ro, nên nhà đầu tư phải sẵn sàng chịu lỗ nếu liên doanh thất bại. Đây là lý do tại sao nhà đầu tư thiên thần phải có tổng giá trị tài sản cao.

Lời khuyên của tôi là: Bạn hãy vào trang web của iAngel, tổ chức này là một mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần có trụ sở tại Việt Nam. Trang này cung cấp thông tin tuyệt vời về nhà đầu tư thiên thần. Bạn cũng có thể tìm hiểu về các thành viên. Còn trang BusinessAngels của nước ngoài cung cấp thông tin đầy đủ về các nhà đầu tư thiên thần, chẳng hạn như tổng giá trị tài sản thực của họ.

Tự lĩnh hội thông tin về các nhà đầu tư thiên thần thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến

Các nhà đầu tư thiên thần thường không nổi tiếng như các ngân hàng đầu tư hay các công ty cổ phần tư nhân. Đây là lý do tại sao bạn cần sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến để tìm thông tin quan trọng. Bạn cần phải tìm ra giá trị tài sản thực của nhà đầu tư thiên thần, phạm vi đầu tư của thiên thần và lĩnh vực nào mà họ đầu tư.

Lời khuyên của tôi là: Angel.co có một mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần. Mạng lưới này giúp bạn tìm thông tin liên lạc, giá trị tài sản thực của nhà đầu tư thiên thần, và các ngành mà họ có chuyên môn. Active Capital tập trung vào việc giúp các doanh nhân có được vốn đầu tư cần để phát triển công ty của họ. Ngoài ra, tổ chức này giúp các doanh nhân làm thế nào để chuẩn bị cuộc họp với các nhà đầu tư  tiềm năng.

Tìm kiếm chương trình đào tạo về đầu tư thiên thần thông qua các hội thảo

Một cách khác để gặp gỡ các nhà đầu tư thiên thần đó là tham dự các cuộc hội thảo. Các chủ đề ở đây cung cấp nhiều thông tin. Một số chủ đề bạn có thể nghe từ các diễn giả, họ chính là đầu tư thiên thần, về cách làm thế nào để quảng bá dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn để các nhà đầu tư thiên thần, hoặc là chọn nhà đầu tư thiên thần thích hợp cho doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể nghe cách để cấu trúc giao dịch hoặc làm thế nào để giữ mối quan hệ sau đầu tư của bạn duy trì mạnh mẽ.

Lời khuyên của tôi là: AVCJ có tổ chức các buổi hội thảo trong ngày. Các nhà đầu tư thiên thần và doanh nhân có thể tham dự và cung cấp thông tin. Trang Georgia của Mỹ cũng có các chương trình hội thảo. Tổ chức này tập trung vào các lĩnh vực như: nông nghiệp, khoa học đời sống và không gian vũ trụ.

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

  • “Đảm bảo cơ sở dữ liệu về các nhà đầu tư thiên thần. Cơ sở dữ liệu của bạn nên chứa thông tin liên lạc, chẳng hạn như tên, số điện thoại, ngành mà bạn đầu tư, và giá trị tài sản thực.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn