Hải sản đông lạnh và đóng hộp

Các nhà sản xuất hải sản đông lạnh và đóng hộp.

Được tài trợ
  Danh sách nhà cung cấp
  • Sản phẩm đều được chọn lọc từ các nguồn đặc sản của vùng biển Bái Tử Long (Vân Đồn), được nghiên cứu kỹ lưỡng, nỗ lực áp dụng những công nghệ chế biến hiện đại nhằm giữ được những giá trị dinh dưỡng quý của các loài hải sản tự nhiên nổi tiếng tươi ngon
  Câu hỏi phổ biến
  Bạn muốn đặt câu hỏi?

  Tối đa 75 chữ
  Làm gì cho doanh nghiệp của bạn