Tường chắn
Được tài trợ
  • Để có tính ứng dụng cao và tiết kiệm lớn cả về chi phí và thời gian, Tensar đã phát triển hệ thống kết cấu tường chắn Tensartech là sự kết hợp của lưới ĐKT gia cố liên kết chặt chẽ với kết cấu bề mặt.
  • Phú Điền là đơn vị chuyên sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng chất lượng cao cho các công trình lớn nhỏ trên địa bàn Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng
Danh sách nhà cung cấp
Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn