Nguồn nhân lực -

Khi bạn đã có người lao động tốt, điều cuối cùng bạn muốn là giữ chân họ. Và để có nhân viên giỏi, bạn cần tạo một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích tăng trưởng và phát triển sự nghiệp cá nhân. Giữ lại nhân viên giỏi có thể:
1. Giữ tinh thần chiến đấu cao/ Duy trì đà phát triển
2. Tránh thiệt hại về năng suất trong giai đoạn chuyển tiếp/Duy trì tập trung vào phát triển kinh doanh.
3. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc về đào tạo và tuyển dụng/Tạo ra sự cạnh tranh liên tục tại nơi làm việc.

Làm gì cho doanh nghiệp của bạn
Đào tạo đạo đức kinh doanh là nguồn lực quý giá cho doanh nghiệp
Hướng dẫn cơ bản trong đào tạo đạo đức kinh doanh
Các chương trình đào tạo về đạo đức kinh doanh giữ vai trò rất quan trọng đối với những doanh nghiệp muốn đảm bảo nhân viên của họ làm việc theo các quy tắc đạo đức khi tiếp xúc với các đối tác kinh doanh và khách hàng.
Tìm hiểu thêm »