Vốn đầu tư mạo hiểm

Danh mục các công ty đầu tư mạo hiểm như một phương tiện huy động vốn cho các doanh nghiệp nhỏ. Tìm nguồn tài trợ vốn mạo hiểm để biến những ý tưởng kinh doanh mới của bạn thành hiện thực.

Được tài trợ
Danh sách nhà cung cấp
  • Các công ty được đầu tư của Mekong Capital thường là một trong những công ty hàng đầu và phát triển nhanh nhất trong các lĩnh vực hướng đến người tiêu dùng của Việt Nam như bán lẻ, nhà hàng, sản phẩm tiêu dùng và phân phối.
  • Các startup có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn đầu tư, nơi làm việc, ban cố vấn, kinh nghiệm mở rộng thị trường, tập khách hàng, hạ tầng kỹ thuật, năng lực marketing & PR, các mối quan hệ với các quỹ đầu tư trên thế giới
Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn