Loại hình nhà ở linh hoạt SOHO -
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn
Những vấn đề cơ bản về loại hình nhà ở linh hoạt
Bạn nên tìm hiểu công nghệ, cách tổ chức, thiết kế và các vấn đề cơ bản khác của loại hình nhà ở linh hoạt
SOHO là viết tắt của loại hình nhà ở linh hoạt, văn phòng đặt tại nhà. Thông thường nó đề cập đến các doanh nghiệp kinh doanh tại nhà và doanh nghiệp nhỏ như là một phần của thị trường.
Tìm hiểu thêm »