Lập kế hoạch kinh doanh -

Chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng cho bất kỳ việc kinh doanh gì, và đó còn là bước quan trọng cho việc đảm bảo tài chính. Vì lý do đó, nhiều chủ doanh nghiệp thuê tư vấn để giúp họ nghiên cứu, tổ chức. Các yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi thuê tư vấn:
1. Kinh nghiệm – có bao nhiêu kế hoạch kinh doanh có họ bằng văn bản?
2. Thành công – những phần trăm của kế hoạch mà họ đã viết và đã được tài trợ?
3. Chi phí – trả lệ phí cho mỗi dự án có thể được tiết kiệm hơn nhiều so với một lệ phí theo giờ.

Làm gì cho doanh nghiệp của bạn
Hướng dẫn tạo một bản kế hoạch kinh doanh tốt
Tìm hiểu cách viết một bản kế hoạch kinh doanh để áp dụng cho doanh nghiệp của bạn
Kế hoạch kinh doanh giống như một bản đồ chỉ dẫn, cho thấy doanh nghiệp của bạn đang đi đâu và cách thức hoạt động của doanh nghiệp sẽ như thế nào. Bản kế hoạch kinh doanh sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết về mục tiêu mà công ty bạn hướng đến, hơn là chỉ đơn giản cung cấp cho bạn một lộ trình để đi theo.
Tìm hiểu thêm »