Khởi nghiệp -

Kế hoạch, tài chính, khởi động một doanh nghiệp hay nhượng quyền thương mại. Một kế hoạch kinh doanh cũng giống như một bản đồ cho thấy, nơi doanh nghiệp của bạn đi và làm thế nào nó sẽ đến đó. Bạn có thể sử dụng nó để chuyển tải tầm nhìn của bạn để tìm các nhà đầu tư tiềm năng, thu hút nhân viên chủ chốt, triển vọng kinh doanh mới, …

Làm gì cho doanh nghiệp của bạn
Ý tưởng kinh doanh cơ bản
Hãy phát triển ý tưởng kinh doanh và bắt tay vào việc kiếm tiền
Những ý tưởng kinh doanh tốt thường bắt đầu hình thành trong suy nghĩ. Trước tiên, bạn phải nghĩ đến ý tưởng, phát triển ý tưởng đó và cuối cùng đi đến một kế hoạch cụ thể để bắt đầu kinh doanh
Tìm hiểu thêm »