Bảo hiểm y tế
Được tài trợ
Danh sách nhà cung cấp
  • Vimass hỗ trợ tối đa các hình thức thanh toán điện tử, cung cấp ứng dụng hỗ trợ thanh toán y tế trên điện thoại đem lại sự tiện lợi nhất cho người bệnh và chi phí thấp nhất cho bệnh viện
Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn